Activități COOPERA

Proiectul COOPERA este centrat în jurul a șapte pachete de lucru care definesc în detaliu acțiunile care trebuie întreprinse, precum şi partenerii lideri la fiecare pachet de lucru privind managementul proiectului pentru finalizarea acestuia. Obiectivele și setul de activităţi specifice fiecărui pachet de lucru sunt orientate spre rezultate clar definite.

Nr. Pachet de Lucru Denumirea Livrabilelor Rezultate preconizate Activități Liderul de activitate