Altele

Modernization of academic library services in Moldova”, Project number CPEA-2015/10014. Project period: 2016-2019

Proiect internaţional „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” CPEA-2015/10014, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.

Erasmus Mundus

Erasmus Mundus este un program de cooperare și mobilitate universitară, care își propune să promoveze învatamantul superior european și comunicarea interculturală la nivel mondial.

Marea Neagră – unitate și diversitate în antichitatea romană

Din iunie 2013 ULIM este partener în cadrul proiectului Marea Neagră – unitate și diversitate în antichitatea romană, un proiect de 24 luni, administrat de Consiliul Județean Tulcea, în calitate de aplicant și beneficiar. Proiectul este cofinanțat prin Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat prin Programul Operațional Comun „Bazinul Marii Negre 2007-2013”.

Accompagnement des universités dans leurs démarches internes d'assurance qualité (UniQua)

Coordonatorul: Universitatea Economică Simon Kuzneț din Harkov, Ucraina
Durata: decembrie 2013 – noiembrie 2015
Obiectivele generale:
- Susținerea strategiilor de dezvoltare a universităților;
- Sprijinul universităților-partenere în autoevaluarea acțiunilor lor educaționale și definirea propriilor strategii prin crearea unui instrument de evaluare internă;
- Dezvoltarea procedurilor interne de asigurare a calității în scopul elaborării recomandărilor privind ameliorarea situației în domeniul de guvernanță universitară al universităților-membre din regiunea Europei centrale și orientale;
- Conjugarea eforturilor universităților-membre în vederea elaborării unui ghid metodologic de evaluare a calității;
- Perenizarea rezultatelor proiectului.

Consolidarea capacității instituționale ABRM

Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM a fost inclus în Proiectul „Innovative and sustainable information services for Moldovan Higher Education” (Servicii de informare inovatoare şi durabile pentru învăţământul superior din Republica Moldova), finanţat de Programul SIU Eurasia (The Norvegian Centre for International Cooperation in Education http://siu.no/eng ).