Anunțuri

Erasmus Student Work Placement in Spain

Application deadline July 30, 2017

Apel deschis pentru înaintarea propunerilor de proiect privind consolidarea capacităților

Proiectele de consolidare a capacităților sunt proiecte de cooperare transnațională bazate pe parteneriate multilaterale în special între instituțiile de învățământ superior din țările participante la program și din țările partenere eligibile. Aceste proiecte pot implica, de asemenea, parteneri din afara mediului academic pentru a întări legăturile cu societatea și cu mediul de afaceri și pentru a consolida impactul sistemic al proiectelor.

Mobilități de formare în Spania cu finanțare UE pentru personalul non-academic ULIM

ULIM organizează selecția cadrelor non-academice care vor beneficia de burse Erasmus+ în scop de formare, pentru o perioadă de o săptămână, în anul universitar 2016-2017 (semestrul II) la Universitatea Cadiz din Spania.

Selecție pentru bursele de studiu ERASMUS+, pentru anul universitar 2016-2017 (semestrul II)

ULIM organizează selecția studenților care vor beneficia de burse Erasmus+ de studio, în anul universitar 2016-2017 (semestrul II). Prin intermediul Programului Erasmus+, studenții selectați pot studia un semestru la una dintre universitățile partenere din Europa.

Oportunități ERASMUS+ în Franța pentru anul universitar 2016-2017
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambraisis

Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambraisis anunță recrutarea candidaturilor pentru studii de licență de științe umaniste și masterat de studii culturale, pentru semestrul din toamna anului academic 2016-2017. Tinerii pot aplica în cadrul Programului ERASMUS + și Acordului interinstituțional între instituția franceză cu ULIM. Data limită anunțată pentru aplicare este 15 iunie 2016.

Rolul Oficiilor de Relații Internaționale în Instituțiile de Învățământ Superior din Republica Moldova – suport sau leadership?

Oficiul National Erasmus+ în colaborare cu Universitatea Liberă Internațională din Moldova organizează trainingul „Rolul Oficiilor de Relații Internaționale în Instituțiile de Învățământ Superior din Republica Moldova – suport sau leadership? / Role of International Relations Offices in the Moldovan HEIs - support or leadership?”, care va avea loc pe data de 25 aprilie 2016 în incinta ULIM, 'Aula Magnifica".

RECRUTARE PENTRU MOBILITATE:
PROGRAMUL ERASMUS +

Universitatea Liberă Internațională din Moldova este unul dintre partenerii proiectului de mobilitate pentru anul de studii 2015-2016, gestionat de către Universitatea "Danubius" din Galați, România, în cadrul Programului Erasmus +, Acțiunea-cheie 1 (Mobilitatea persoanelor în scop educațional). 


RECRUTARE PENTRU MOBILITATE:
PROGRAMUL ERASMUS +

Universitatea Liberă Internațională din Moldova este unul dintre partenerii proiectului de mobilitate pentru anul de studii 2015-2016, gestionat de către Universitatea Catolică Ioan Paul II din Lublin în cadrul Programului Erasmus +, Acțiunea-cheie 1 (Mobilitatea persoanelor în scop educațional).