Concurs pentru obţinerea Bursei post-doctorale 2015 A.SK

Centrul pentru Științe Sociale din Berlin (WZB) lansează Apelul de concurs pentru Burse post-doctorale 2015 A.SK, în domeniul științelor sociale.
Bursele A.SK (numite după sponsorii: Angela și Shu Kai Chan) sunt acordate cu scopul de a sprijini cercetarea politicilor publice cu accent pe reformele economice și guvernamentale, de a încuraja reforma în sistemul social pentru a facilita și extinde activitățile productive, precum și pentru a aborda în mod competent problemele sociale actuale.

Societatea se schimbă rapid, iar sistemele vechi au devenit incompatibile cu noile realități. Probleme noi pot fi rezolvate numai cu soluții noi.

Peste 5 burse vor fi acordate pentru o perioadă de 6-12 luni, în mărime de pînă la 2.400 €. Vă rugăm să depuneți cererile la Centrul pentru Științe sociale din Berlin, cu material de suport (CV, publicații și documente nepublicate), împreună cu două scrisori de recomandare. Cererile trebuie să includă un plan de lucru al proiectului de cercetare ce urmează a fi realizat prin intermediul bursei A.SK.

Termenul limită de depunere a cererilor este 1 februarie 2015.

Pentru mai multe informații despre Bursele A.SK, vă rugăm să accesați pagina web:

 http://www.wzb.eu/de/ueber-das-wzb/ask-award/ask-mission-statement.