Conferences / Workshops

The 4th international interdisciplinary scientific conference - Social Innovations: Theoretical and Practical Insights (SOCIN 2015)

24-25 September, 2015, at Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania. Conference papers will be published in the „Procedia-Socia“, „Bihavioral Sciences" (Web of Science) and other great journals.

National Conference "Societal Challenges for Excellence in Research and Innovation", 9th edition

The conference will take place in Romania, Sibiu county, between 28th and 30th of May 2015.

S-MUNOB 2015 - Conferinta Internationala Diplomatica

Conferințele de tip Model United Nations (MUN) sunt simulări academice ale ședințelor Națiunilor Unite ce au ca scop principal educarea și conștientizarea participanților în legătură cu evenimentele globale curente, subiecte și relatii internaționale, diplomatice și politice. Obiectivul nostru de a realiza în România o astfel de simulare are efecte benefice asupra tuturor studenților dornici de a învăța arta oratoriei, de a susține un discurs în fața a sute de studenți străini, de a reuși să influențeze și să schimbe mentalități, de a asculta și judeca o multitudine de alte păreri venite din partea unor persoane care gândesc în maniere dintre cele mai diverse, în functie de țara de proveniență, toate acestea într-un mediu formal și elegant.

10th EIRP & 5th AGAUC International Conferences

Danubius University of Galati, Romania, together with its co-organizing partners, University of Camerino, Italy, Czestochowa University of Technology, Poland, and The Association for the Global Advancement of Universities and Colleges (AGAUC) is pleased to invite you to an EXTRAORDINARY INTERNATIONAL CONFERENCE OPPORTUNITY in Galati, Romania hosted by "Danubius" University of Galati, Romania


CONGRESUL INTERNAŢIONAL AL GENETICIENILOR ŞI AMELIORATORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA, EDIȚIA A X-A

Avem deosebita onoare de a Vă invita la cel de-al X-lea Congres Internaţional al Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova organizat de către Asociaţia Obştească Ştiinţifică a Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova în colaborare cu Universitatea Academiei de Științe a Moldovei şi Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM, în perioada 28 iunie – 1 iulie 2015, la Chişinău.

The International Scientific – Practical Conference

THE CONTRIBUTION OF YOUNG SCIENTISTS TO THE DEVELOPMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION WHICH WILL BE HELD IN THE ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION ON FEBRUARY 27, 2015

Conferința Științifică ”Securitatea informaţională şi activitatea serviciilor speciale în contextul globalizării”

Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, a Universitătii de Stat din Moldova , în colaborare cu Centrul de Informare şi Documentare privind NATO în Moldova, desfăşoară Conferinţa Ştiinţifică cu genericul ”Securitatea informaţională şi activitatea serviciilor speciale în contextul globalizării”. Conferinţa va aborda problemele de securitate informaţională în condiţiile proceselor de globalizare şi interdependenţă a actorilor internaţionali.