Conferința Științifică Internațională ”Preocupări contemporane ale științelor socioumane”

Aula Magnifică ULIM a găzduit joi, 6 decembrie curent, cea de-a IX-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale ”Preocupări contemporane ale științelor socioumane”.

Evenimentul a fost organizat de Facultatea Științe Sociale și ale Educației, Școala Doctorală Științe Economice, Sociale și Tehnologii Informaționale din cadrul ULIM  în colaborare cu Facultatea de Psihologie, Ştiinţele Educaţiei și Asistență Socială, Universitatea ,,Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Universitatea de Stat ”Alecu Russo”, Bălți și Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.

Lucrările conferinței au fost deschise prin ținerea unui minut de reculegere în memoria regretatului rector și fondator ULIM, Acad. Andrei Galben. Decanul Facultății Științe Sociale și ale Educației ULIM,  conf. univ. dr. Svetlana Rusnac, în alocuțiunea sa a menționat despre impactul noilor paradigme și a schimbărilor din societate asupra științelor socioumane. În Ședința plenară, mesaje de salut au transmis: prof. univ. dr. hab. Elena Prus, prorector pentru Cercetare Științifică și Studii Doctorale, conf. univ. dr. Alexandru Cauia, prorector pentru Strategie Academică și Programe de Studii și dr. Valentina Ciumacenco, prorector pentru Relații Internaționale, care au exprimat gratitudinea pentru organizarea manifestării științifice, reunind personalități eminente, experți, cercetători și profesori, preocupați de tendințele contemporane în diverse ramuri ale științelor socioumane și de structurarea unor sisteme durabile pentru dezvoltarea comunitară.

În următoarea etapă a Ședinței plenare au fost prezentate studii extinse ale experților și cercetătorilor: dr. Vadim Moldovan, profesor la The City University din New York (”Economia socială în Moldova: o cale către un viitor mai bun”) și conf. univ. dr. Silvia Briceag împreună cu lect. univ. dr. Maria Corcevoi (”Influența duratei căsniciei asupra percepției relației maritale a soților”). Lucrările Conferinței au continuat cu sesiuni de prezentare și dezbateri în ședințele atelierelor tematice :

1. Provocări metodologice în cercetarea psihologică contemporană;

2. Modernizarea sistemului de protecție socială pentru asigurarea bunăstării populației;

3. Dezvoltarea științelor educației și umanistice în contextul globalizării.

Organizatorii menționează că lucrările conferinței vor continua și vineri, 7 decembrie curent, conform programului, care poate fi accesat: http://psihologie.ulim.md/

Serviciul de Presă, ULIM