Consolidarea capacității instituționale ABRM

Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM a fost inclus în Proiectul „Innovative and sustainable information services for Moldovan Higher Education” (Servicii de informare inovatoare şi durabile pentru învăţământul superior din Republica Moldova), finanţat de Programul SIU Eurasia (The Norvegian Centre for International Cooperation in Education http://siu.no/eng ).

Informaţie  cu privire la participarea Departamentului Informaţional Biblioteconomic ULIM în calitate de partener  în Proiectul European „Innovative and sustainable information services for Moldovan Higher Education”

Lista instituţiilor incluse in proiect