Cooperarea fructuoasă dintre ULIM și Université Polytechnique Hauts-de-France din Valenciennes, Franța

În perioada 19-23 noiembrie 2018, dr. Valentina Ciumacenco, prorector pentru Relații Internaționale și conf. univ. dr. Ludmila Coada, directorul Școlii Doctorale în Științe Umaniste, Politice și ale Comunicării s-au aflat în mobilitate academică în scop de predare și formare la instituția parteneră, Université Polytechnique Hauts-de-France din Valenciennes (UPHF), Franța.

Pe parcursul celor cinci zile, reprezentantele ULIM au participat la sesiuni și întruniri de lucru cu personalul administrativ și didactic, care s-au axat atât pe schimbul de experiență și împărtășirea bunelor practici, cât și pe noile perspective de cooperare inter-universitară.Vizita de lucru la UPHF s-a axat pe intensificarea și oportunitățile de extindere a cooperării dintre cele două instituții, atât în cadrul programelor europene, cât și în domenii de interes comun, incluzând cooperarea științifică. În cadrul acestei mobilități, dna Ludmila Coadă, fiind la cea de-a treia experiență didactică la UPHF, a ținut  un curs de lecții pentru studenții ciclurilor licență și master de la Facultatea de Litere, Arte și Științe Umaniste (FLLASH), vizând istoria, patrimoniul cultural și problemele identitare ale Republicii Moldova. Totodată, reprezentatele ULIM au avut posibilitatea să participe la ceremonia de înmânare a diplomelor de master absolvenților facultății FLLASH.

Cooperarea profesorilor de la ULIM și Université Polytechnique Hauts-de-France din Valenciennes își are începuturile în anul 2013, când a demarat proiectul european Marea Neagră – unitate și diversitate în antichitatea romană, finanțat prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat prin Programul Operațional Comun Bazinul Marii Negre.  Parteneriatul în cauză a avut continuitate prin semnarea unui acord inter-instituțional în cadrul programului Erasmus +. În baza acestui document, s-a produs un schimb academic prolific, destinat studenților și cadrelor didactice. Acest acord inter-instituțional a fost extins până în anul 2020.

Amintim că în semestrul II, al anului academic curent, 8 studenți ULIM de la facultățile Relaţii Internaţionale, Științe Politice și Jurnalism, Drept și Litere, se vor afla în mobilitate de studiu la instituția parteneră, Université Polytechnique Hauts-de-France din Valenciennes.