Directorul regional pentru Europa Centrală și Orientală a Agenției Universitare a Francofoniei Mohamed Ketata, în vizită la ULIM

La 28 mai 2018, la ULIM s-a aflat în vizită de lucru Directorul regional pentru Europa Centrală și Orientală a Agenției Universitare a Francofoniei Mohamed Ketata, însoțit de reprezentanta AUF pentru Moldova și Ucraina Roxana Țurcanu-Tolomey.

Oaspeții au avut întrevederi cu reprezentanții ULIM: prof. univ. dr. Elena Prus, prorector pentru Cercetare științifică și Studii doctorale, conf. univ. dr. Carolina Dodu-Savca, decanul Facultății Litere, conf. univ. dr. Victor Untilă, directorul Institutului de Cercetări Filologice și Interculturale și Dna Valentina Ciumacenco, directorul Centrului Cooperare Internațională din cadrul ULIM. 
Dna prorector Elena Prus a relatat despre strategiile de internaționalizare, la dimensiunea multilingvă și francofonă la toate treptele învățământului universitar și la rețelele universitare cu care colaborează ULIM-ul, făcând referire în speță la modulele inovatoare didactico-științifice cu profil francofon. 

Reprezentanții ULIM au remarcat succesele și beneficiile parteneriatelor cu Agenția Universitară a Francofoniei. În acest context, au fost menționate reușitele obținute în urma colaborărilor și schimburilor academice și culturale. De asemenea, a fost consemnat anul 2003 când ULIM și Universitatea din Orléans, Franța au convenit să armonizeze programele de studii pentru a iniția un proiect de studii la ciclul licență prin co-diplomare.


„Limba și cultura franceză/francofonă sunt o prioritate în oferta universitară a Facultății de Litere, fiind prezentată într-o paletă de combinații variate. Spațiile didactice ale Facultății destinate studierii limbii franceze au fost dotate, grație colaborării cu AUF și BECO, cu resurse pedagogice și echipament tehnic care asigură pregătirea academică a specialiștilor francofoni și permite organizarea unor seminare metodico-didactice, activități de diseminare, ateliere etc. Centrul de reușită universitară (CRU) din cadrul ULIM sporește vizibilitatea acțiunilor francofone organizate la Facultate și consolidează colaborarea cu structurile similare la nivel regional. Strategia de perspectivă a subdiviziunii este să păstrăm interesul tinerilor pentru studierea limbii franceze cu argumentul principal că este un atu al plurilingvismului, după cum semnala Președintele Emanuel Macron în discursul rostit de Ziua Internaţională a Francofoniei, în martie curent. Astfel, în vederea creșterii atractivității, oferta educațională pe care o propunem pe segmentul francofon este adaptată cererii de profesionalizare și capacității de inserție socioprofesională a viitorului specialist”,- a relatat conf. univ., dr. Carolina Dodu-Savca, decanul Facultății Litere.


În contextul internaționalizării și a mobilităților academice, Dna Valentina Ciumacenco, directorul Centrului Cooperare Internațională a relatat că ULIM este gazda studenților internaționali din diverse țări ale comunității globale francofone, iar la momentul actual la ULIM își fac studiile circa 1000 studenți străini, dintre care 27 sunt originari din Congo. De asemenea, urmând principiile de internaționalizare a educației din învățământul superior, programele de mobilitate pentru studenți și cadrele didactice s-au extins, iar parteneriatele internaționale s-au diversificat.


Conf. univ., dr. Victor Untilă, directorul Institutului de Cercetări Filologice și Interculturale din cadrul ULIM, a prezentat specificul activităților de cercetare ale Institutului și a remarcat valoarea comunicării internaționale și interculturale.


„Pe parcursul anilor de activitate, Institutul a realizat proiecte ştiinţifice şi activităţi de anvergură, depăşind perimetrul unei singure specialităţi şi a reuşit să lanseze deschideri interculturale de largă respiraţie, propunându-și degajarea analogiilor, a asemănărilor formale dintre culturile şi limbile lipsite de contactul direct. Totodată, trebuie să menționăm că ICFI s-a bucurat de un sprijin important, financiar și de colaborare prin proiecte din partea organizațiilor franceze, prezente în R. Moldova, precum Ambasada Franței în R. Moldova, AUF și Alianța Franceză, prilej pentru care le aducem mulțumirile și considerația noastră deosebită”,- a evocat dl director Victor Untilă.
Directorul regional pentru Europa Centrală și Orientală a Agenției Universitare a Francofoniei Mohamed Ketata s-a arătat mulțumit de cooperarea bilaterală și a apereciat evoluția activității Centrului de Reușită Universitară din cadrul ULIM. De asemenea, a manifestat interes în susținerea și promovarea valorilor francofoniei în mediul universitar.
Centrul de Reușită Universitară inaugurat la ULIM a fost apreciat în anul 2003 drept cel mai prolific și francofil dintre cele 44 existente în 15 state din Europa Centrală și de Est. 
Cei prezenți la discuții au constatat importanța extinderii cooperării dintre ULIM și AUF în contextul francofoniei și internaționalizării învățământului universitar, în scopul modernizării învățământului superior și augmentării atractivității ofertei universitare francofone, dar și a vizibilității acțiunilor francofone organizate la nivel local și regional. 


Subliniem că ULIM a fost admisă în marea familie a Agenţiei Universitare a Francofoniei în 1997, anul când la Reuniunea de vârf a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, care a avut loc la Hanoi, Vietnam, Republica Moldova a fost acceptată în calitate de membru cu drepturi depline.