Dispoziții de deplasare

În atenția personalului academic/ auxiliar din ULIM care desfășoară deplasări în străinătate: 
 • Cererea de deplasare trebuie depusă la Centrul Cooperare Intrenațională cu cel puțin 5-10  înaintea efectuării deplasării respective, cu semnătura Directorului de Departament,  Decanului, Șef Catedră, precum și a Directorului de Proiect, după caz.
 • La întoarcerea din deplasarea internațională beneficiarul trebuie să prezinte următoarele documente:
  • La CCI :
   • raport de activitate (în decurs de 15 zile de la întoarcere în țară);
  • La Contabilitate:
   • copie dispozitie deplasare
   • acte doveditoare pentru cheltuieli deplasare (facturi, bilete avion, bon benzină, chitanță cazare, etc)
   • decont cheltuieli
Vezi Cererea pentru dispozitia de deplasare AICI