Equality and non-discrimation as a precondition for sustainable development

La data de 10 decembrie, a avut loc ultima prelegere din seria celor 4 desfăşurate în cadrul Zilelor Drepturilor Omului la ULIM.

 “All human beings are born free and equal in dignity and rights” UN, Universal Declaration of Human Rights.

 Prelegerea interactivă, desfăşurată astăzi, a pus accent pe Drepturile Omului şi egalitatea ca principiu al drepturilor omului, acceptarea diversităţii, prevenirea și eliminarea tuturor formelor de discriminare.

 S-a discutat despre atenţia, ajutorul acordat şi măsurile luate de ONU privind persoanele cu dezabilităţi întrucât acestea sunt afectate în mod deosebit de măsurile stricte a pandemiei Covid19; toleranţa, şi cum o distribuim în societate; dreptul fundamental la educaţie şi drepturile omului, încălcate pe timpul pandemiei Covid19.

Cu siguranţă, respectarea şi inclusiv încălcarea drepturilor omului este un subiect primordial care necesită discutat şi analizat de toată lumea.

 Seria de prelegeri dedicată drepturilor omului a fost organizată de Centrul de informare ONU ULIM în colaborare cu ONU Moldova.