În atenția masteranzilor ultimului an de studii și doctoranzilor ULIM !!!

Parteneriatul Erasmus Mundus EMP-AIM pentru Moldova, Ucraina şi Belarus anunţă prelungirea perioadei de depunere a actelor pînă la data de 15 iunie 2014! EMP-AIM este un parteneriat între 17 universităţi din Uniunea Europeană, Moldova, Ucraina şi Belarus care are ca scop stabilirea unei cooperări academice, culturale şi economice durabile între universități şi tarile din regiunea de Est. Amintim că din 2012 ULIM derulează proiectul ERASMUS MUNDUS EMP-AIM, aflîndu-se actualmente la cel de-al treilea apel.

Coordonatorul proiectului EMP-AIM este Universitatea Mykolas Romeris din Vilnius, Lituania.

Proiectul EMP-AIM oferă burse studenţilor la doctorat și post-doctorat din Republica Moldova pentru desfășurarea activității de cercetare la una din cele 8 Universităţi Partenere din Uniunea Europeană începând cu toamna anului 2014, pentru anul academic 2014-2015.

Bursele EMP-AIM sunt finanţate de către Comisia Europeană în cadrul Programului Erasmus Mundus Action 2 şi acoperă cheltuielile de şedere, călătorie, asigurare.

NOTA: Oferta este valabila inclusiv pentru masteranzii ultimului an de studii care intenționează să-și continue studiile la doctorat.
De asemenea, sunt incurajați de a aplica atît masteranzii, cît și doctoranzii din alte instituții de învățămînt din Moldova. 

Detalii suplementare găsiți pe http://emp-aim.mruni.eu sau contactaţi

Centrul pentru Cooperare Internațională ULIM

tel.:  (022) 20 59 21 sau e-mail:  [email protected]