Erasmus+ pentru învăţământul superior


 Erasmus+ are ca scop modernizarea și îmbunătățirea învățământului superior în Europa și în restul lumii.

Acesta oferă studenților și personalului oportunități de dezvoltare a abilităților și stimulare a perspectivele lor de angajare. Prin intermediul alianțelor de cunoștințe, bunele practici vor fi împărțite între universități și întreprinderi.

Instituțiile de învățământ superior din țările participante pot lucra cu cele din țările vecine, țările balcanice din afara UE, Asia, Africa și America Latină pentru a-și dezvolta sistemele de învățământ.

Ce implica acest program?

Oportunități pentru studenții să învețe în străinătate, inclusiv:

• Studii, inclusiv la nivel de master;

• Stagii în afaceri.

Oportunități pentru personal pentru a întreprinde activități de dezvoltare profesională, inclusiv:

• De formarea sau de predare;

• Participarea la workshop-uri organizate de către întreprinderi.

Cooperarea între instituții:

• Organizarea programelor comune de masterat, într-un consorțiu de instituții de învățământ superior din țările participante.

Cooperarea cu întreprinderile:

• Companiile și instituțiile de învățământ superior pot lucra împreună pentru a face schimb de cunoștințe.

Cooperarea în afara UE în țările vecine, Africa, Asia, și America Latină, prin intermediul proiectelor care sporesc competențele sau experiența unei organizații prin:

• Proiecte comune de modernizare a metodelor de predare, materiale și curricula;

• proiecte structurale, inclusiv implicarea autorităților naționale.

Aceste oportunităţi pot fi valorificate în cadrul celor trei Acţiuni Cheie ale Programului cât şi prin Acţiunea Specifică Jean Monnet.

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions_en

Gidul programului

Vezi mai multe detalii, în materialele atașate mai jos:

Erasmus+ leaflet for students and staff

Erasmus+ leaflet for HEI 

Jean Monnet "Thinking about Europe"

Erasmus+ "What's in it for me? - Higher Education

Erasmus+ "What's in it for me?" brochure

Marie Skłodowska-Curie actions 

Marie Curie Pocket Guide

FAQ

1 pdf: FAQ for Higher Education Students and Staff
2 pdf: Key Action 2 FAQ
3 pdf: FAQ on international Credit Mobility for HEIs