Expoziția tinerilor artiști - Pulse-New Vision

Vineri, 12 decembrie, ora 18:00, în cadrul Galeriei de artă Art Labirinth. Muzeul Zemstvei (str. Sfatul Ţării nr.8) va avea loc Expoziția Pulse-New Vision, eveniment prilejuit de finalizarea cursului teoretico-practic Pictura europeană contemporană – susținut de către maestrul Akos Banki (actualmente doctorand la ULIM în baza proiectului de mobilitate ERASMUS MUNDUS EMP-AIM, instituția de origine fiind Pecs University, Ungaria.

Toate lucrările de artă prezentate în cadrul acestei Expoziții constituie experimentări în noi domenii (instalații,  montări video, colaje, media mixt, etc.). Lucrările executate exprimă Pulsul lăuntric pe care îl simt. Unele concepte reprezintă efecte de lumină, sunet, toate fiind instalate pentru a invita publicul în lumea miraculoasă a creatorilor.

Evenimentul este realizat de către catedra Design în colaborare cu Centrul Cooperare Internațională din cadrul ULIM  şi a trezit un interes amplu din partea instituțiilor de învățământ superior, în care se face instruirea studenților la specialitățile: design și arte plastice -  Universitatea Tehnică din Moldova, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creanga".