Galerie Internațională

În baza acordurilor de colaborare semnate cu misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova,  a fost posibil inaugurarea și funcționarea “Aulelor”  statelor respective în incinta ULIM, care reprezentă astăzi  un colţ de spiritualitate, cultură și tradiţii ale popoarelor reprezentate, în context european şi mondial. În colaborare cu misiunile diplomatice acreditate în R.M.,  în cadrul acestor Aule Internaționale  sunt organizate diverse manifestări  de ordin cultural și științific.  Aceste aule, de asemenea, servesc  în calitate de laboratoare și incubatoare științifice pentru studenți, masteranzi și doctoranzi.

LISTA 'AULELOR INTERNAȚIONALE' DIN CADRUL ULIM