Human rights at the core of the UN MOLDOVA Mandate

La data de 07 decembrie, a avut loc a doua prelegere din seria celor 4 desfăşurate în cadrul Zilelor Drepturilor Omuluui la ULIM. Având ca speaker pe Dnul Simon SPRINGETTCoordonator Rezident al Organizației Națiunilor Unite (ONU) în Moldova, tema abordată a fost “Human rights at the core of the UN Moldova Mandate.”

La deschiderea evenimentului, cu cuvânt de salut s-a adresat Dna Valentina Ciumacenco, dr., conf. univ., Prorector pentru Relații Internaționale ULIM.

Fiind o prelegere interactivă, întrebările și curiozităţile participanților privind tema abordată nu au întârziat să apară. S-au discutat subiecte precum drepturile omului și modul în care acestea sunt protejate la noi în țară, reușitele cu privire la drepturile omului de la semnarea Declarației Universale a Drepturilor Omului din 1948 până în prezent. Și desigur, drept răspuns la întrebările și curiozitățile participanților, s-a vorbit despre bullying-ul în școli și cum pot fi luate măsuri, nu în ultimul rând despre pandemia Covid19 cu privire la obstacolele oamenilor și copiilor privind drepturile lor fundamentale de a învăța și a se bucura de libertate.

Seria de prelegeri dedicată drepturilor omului este organizată de Centrul de informare ONU ULIM în colaborare cu ONU Moldova. Prelegerile sunt moderate de Dna Larisa Patlis, Coordonatorul Centrului de Informare al ONU în cadrul ULIM, Director interimar DIB ULIM.