In derulare

ERASMUS+ „Integrating Dual Higher Education In Moldova and Ukraine (COOPERA)”

Consorţiul proiectului ERASMUS+ „Integrating Dual Higher Education In Moldova and Ukraine (COOPERA)”, număr de referinţă: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, este coordonat de Academia de Studii Economice a Moldovei.

MINERVA - „Consolidarea capacităților de gestionare a cercetării și a Științei Deschise ale instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova și Armenia”

Scopul proiectului este de a spori eficiența, calitatea și excelența capacităților universităților din Moldova și din Armenia, în domeniul cercetării și al capacităților de cercetare științifică, ținând cont de nevoile actuale și viitoare ale mediului socio-economic ale ambelor țări și de cele mai bune practici ale Uniunii Europene. Proiectul este co-finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului Erasmus+.

Casa Mare

Vezi mai multe detali accesând site-ul proiectului.
www.projectcasamare.org

See the Project Casa Mare HERE