In derulare

Libertățile civile în SUA și în Europa: O comparație a cazurilor soluționate de SCOTUS și CEDO

Acest proiect de cercetare în grup va oferi studenților de laUniversitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM) și University of South Florida St. Petersburg (USFSP) din America, oportunitatea de a lucra împreună la un proiect de cercetare juridică comparativă, comparând deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului și ale Curții Supreme a Statelor Unite ale Americii care implică întrebări juridice similare.

COOPERA – “Integrating Dual Higher Education In Moldova and Ukraine“

Erasmus+ Programme 2014-2020 KA2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici Consolidarea capacităților în învățământul superior Numar de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP Titlu: “ Integrarea Învățământului Superior Dual în Moldova și Ucraina” Perioada proiectului: 15/01/2021 – 14/01/2024

MINERVA - „Consolidarea capacităților de gestionare a cercetării și a Științei Deschise ale instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova și Armenia”

Scopul proiectului este de a spori eficiența, calitatea și excelența capacităților universităților din Moldova și din Armenia, în domeniul cercetării și al capacităților de cercetare științifică, ținând cont de nevoile actuale și viitoare ale mediului socio-economic ale ambelor țări și de cele mai bune practici ale Uniunii Europene. Proiectul este co-finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului Erasmus+.

Casa Mare

Vezi mai multe detali accesând site-ul proiectului.
www.projectcasamare.org

See the Project Casa Mare HERE