Inaugurarea anului academic 2014-2015 la ULIM

Conform unei frumoase tradiţii, începutul noului an de învăţământ a fost marcat cu mult fast de către colectivul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. La 1 septembrie, studenţii şi profesorii, în special tinerii proaspăt înmatriculaţi la studii la ULIM, şi-au dat întâlnire în Sala Palatului Naţional „Nicolae Sulac”.

La eveniment au participat Rectorul, Academicianul Andrei Galben, Prim Vicerectorul ULIM, Ana GUŢU, deputat în Parlamentul RM, Vice-rectorul pentru Relaţii Internaţionale,  Nicolae ŢÂU, alţi reprezentanţi ai conducerii instituţiei.

Festivitatea de deschidere a debutat cu discursul Dlui Rector, care a ținut să remarce, că la Universitatea Liberă Internațională din Moldova anul universitar 2014-2015 începe sub semnul optimismului creat pe de o parte, de finalizarea cu succes a anului precedent de studii, iar pe de altă parte - de atragerea unui număr semnificativ de studenţi şi masteranzi noi, în ciuda contextului nefavorabil raportat la rezultatele slabe de la examenul de Bacalaureat  din acest an şi la dificultățile de ordin economic cu care se confruntă Republica Moldova.

Ca în fiecare an, deschiderea festivă oferă cel mai bun prilej pentru  a trece în revistă principalele realizări care au marcat perioada precedentă. În acest context, Rectorul ULIM a scos în evidență unele rezultate notabile care au fost obţinute  în planul activităţii didactice/educaţionale, cât și pe linia cercetării ştiinţifice şi a relaţiilor internaţionale, ca spre exemplu: organizarea unui șir de evenimente ştiinţifice de talie internaţională; sau dinamizarea relaţiilor internaţionale prin semnarea/reînnoirea acordurilor de parteneriat cu  universităţi cunoscute de peste hotare, în baza cărora studenții și profesorii ULIM  beneficiază de  burse de mobilitate. De asemenea, a fost menționat faptul că  în anul academic 2013-2014, ULIM a devenit membru cu drepturi depline al următoarelor asociații/rețele  internaționale: Consiliul European al Limbilor (ELC)  - cu sediul la Berlin, Germania și Asociația Europeană a Școlilor/Facultăților de Drept  (ELFA)  - cu sediul la Madrid, Spania.

Concomitent, Rectorul ULIM  a felicitat colectivul de profesori și studenți cu prilejul acestui minunat eveniment, subliniind că ULIM va deveni în scurt timp o a doua casă, inclusiv și  pentru studenții recent înmatriculați.  Domnia Sa a concluzionat: “Viitorul nu aparține celor bogați, ci celor intelectuali”.

În continuare,  Prim Vicerectorul ULIM, Ana  GUŢU a venit cu un mesaj de felicitare, prin care le-a dorit studenților anului I,  succese, perseverență și o adevărată complicitate intelectuală pe calea adevărului, spre culmile cunoașterii, cercetării si înțelepciunii.

Studenții au fost îndemnați să fie prieteni buni cu cartea, pentru că numai astfel vor putea deveni specialişti de calitate. ”Educaţia este esenţială pentru viitorul unei persoane”, a menţionat Domnia Sa, aducând drept exemplu viaţa înţeleptului Socrate - condamnat la moarte pentru respectul său faţă de ştiinţă şi educaţie, dar apreciat apoi, peste vremuri, când meritele şi conceptele sale au fost unanim recunoscute.

Totodată, în calitate de  profesor universitar și membru al Biroului Consiliului de Asociere al Agenţiei Universitare a Francofoniei din partea Europei Centrale şi de Est,  Prim Vice Rectorul ULIM a îndrumat studenții  să nu uite de importanța studierii  limbilor străine, în special  a celei franceze.

“A cunoaște engleza este un avantaj, a cunoaște franceza e un privilegiu”, a conchis discursul  său.

Printre oaspeţii prezenţi la eveniment au fost şi numeroase persoane publice, diplomaţi. Cu un mesaj de felicitare, rostit în limba română, a venit și Ambasadorul Republicii Turcia în Republica Moldova,  Excelenţa Sa Dl. Mehmet Selim KARTAL.

Cuvinte de încurajare au adresat studenţilor de la anul I şi foştii absolvenţi ai ULIM, actualmente membri ai Consiliului de Administrație al instituției.

Un mesaj de salut a fost adresat și din partea studenților internaționali, reprezentați de Tereza Pozo Rico, doctorandă la Universitatea Alicante, Spania. Este de menționat faptul, că reprezentanta Spaniei  a obținut o bursă de mobilitate academică prin intermediul proiectului  ERASMUS MUNDUS EMP-AIM.

 Marea surpriză a venit însă din partea studenților din Congo, care de 6 luni se află în Republica Moldova și învață la ULIM. Tinerii într-un timp scurt au reușit să învețe foarte bine limba română, ținând un discurs sincer și  plin de conținut. Aceștia au reușit să ridice publicul prezent în sala fastuoasă a Palatului Național în picioare, interpretând o piesă pe ritmuri congoleze.

Aliona Moon,  a fost o altă prezență deosebită la eveniment. Interpreta care ne-a reprezentat țara la Eurovision 2013și este studentă la jurnalism în cadrul ULIM, de asemenea a fost  printre invitații speciali ai festivității. Aceasta a ținut un mic recital muzical, a adus mulțumiri profesorilor ULIM, care după cum s-a exprimat, i-a modelat viitorul, inculcând binele, frumosul, calitatea,  urându-le să rămână la fel de  fideli meseriei de profesor și instituției în care activează cu atâta abnegație.

În final, Dl. Adrian Ghicov, Directorul Departamentului Evidență și Monitorizare Proces Educațional, ULIM  a dat citirii Ordinul de înmatriculare a studenţilor în anul I și masteranzilor, la facultăţile ULIM, felicitându-i pentru faptul că au devenit studenţi ai unei universităţi prestigioase, care le va garanta studii de calitate. 

 

Discursul Domnului Rector, Academician, Andrei Galben (View in Google)

Discursul Teresei Pozo Rico (View in Google)

Discursul Anei Indoitu (View in Google), studentă anul II, Facultatea de Drept ULIM


  » Click to zoom ->  » Click to zoom ->  » Click to zoom ->
  » Click to zoom ->  » Click to zoom ->  » Click to zoom ->