Experienţe Internaţionale

Profesori ULIM în mobilitatea academică de formare la Universitatea din Cadiz

În perioada 15-19 mai 2017, Valentina Ciumacenco, directorul Centrului de Cooperare Internațională și Ludmila Coada, dr., conf. univ. al Catedrei Relații Internaționale, Științe Politice și Istorie s-au aflat în mobilitate academică în scop de formare la Universitatea Cadiz din Spania (UCA).

Profesori ULIM, alături de universitari din Europa şi SUA, la o conferință internațională, la Universitatea din Oradea

Un grup de cadre didactice, studenți masteranzi și doctoranzi de la Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială participă, timp de trei zile, la Conferința Internațională A social Europe for youth: education to employment (O Europă socială pentru tineret: de la educație la ocuparea unui loc de muncă), organizată de Universitatea din Oradea, cu suportul Comisiei Europene și Programului UE Jean Monnet. Conform presei locale, aproape 80 de comunicări ştiinţifice sunt rostite de 85 de profesori universitari, cercetători, studenți doctoranzi și masteranzi din centre universitare din Europa și SUA.

Profesori și personal administrativ de la ULIM beneficiază de mobilități academice de formare la Universitatea din Cádiz

În cursul acestei săptămânii, dr. Ludmila Coadă, directoarea Școlii Doctorale Științe Umanistice, Politice și ale Comunicării și dna Valentina Ciumacenco, șefa Centrului Cooperare Internațională, se află într-o vizită de studiu la Universitatea din Cádiz, Spania. Vizita a fost organizată în cadrul unor mobilități de formare ale Programului Erasmus+, disponibile pentru personalul didactic și nedidactic angajat la ULIM. La Universitatea din Cádiz, se reunesc reprezentanți ai instituțiilor partenere Erasmus+, în vederea instruirii acestora privind elaborarea unor noi strategii educaționale de internaționalizare și modernizare.

Bursieri Erasmus+ ai ULIM au revenit după un semestru de studii de la Universitatea Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis din Franța

Universitatea Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis din Franța este una dintre instituțiile partenere de învățământ superior ale ULIM în cadrul Programului Erasmus+, finanțat de Comisia Europeană prin EACEA (Educational, Audivisual & Culture Executive Agency) pentru activități în domeniile educației, culturii, tineretului și sportului, derulat în perioada 2014-2020. De la studiile de un semestru din Franța au revenit, recent, următorii bursieri ai ULIM din cadrul Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism – Cristina Cuzminschi, Victor Podobnîi, Cristina Manic (toți studenți în anul II) și Constantin Dascăl (anul III).

”ULIM oferă şanse practice tinerilor să devină lideri veritabili în societate”

Dna Mariana Zubenschi, cadru didactic la Facultatea Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, este dascălul care în formarea sa profesională a pus accent pe diversitatea educațională în țară și străinătate. A ajuns chiar la universitatea unde a studiat președintele Barack Obama - Columbia University din New-York, la Faculty Development Fellowship Program, în perioada 2012-2013. În anul 2015, a obținut Premiul Academic al Societății Civile, oferit de Open Society Foundation, prin concurs, pentru conceperea unui curs privind metodologia cercetării în domeniul științelor socio-umane, la Columbia University, instituție din topul universitar mondial.

”Suntem tineri cu oportunități bune și în țara noastră”

Elena Putina, absolventa Facultății de Istorie și Relații Internaționale, a studiilor de licență și masterat, promoția 2010, face parte din pleiada primilor tineri din R. Moldova, care au început să beneficieze de oportunități multiple de implicare în proiecte internaționale, cu călătorii în centrele academice europene. Un rol deosebit pentru cariera sa academică l-a jucat activitatea extracurriculară la Centrul de Cooperare Internationala (CCI) din cadrul ULIM, la început, doar o inițiativă studențească. După facultate, Elena Putina a fost acceptată la LCC International University din Lituania, unde a participat la formarea viitorilor lideri din Europa de Est și Asia Centrală.

O profesoară ULIM a susținut prelegeri studenților de la Universitatea Mykolas Romeris din Lituania

Timp de o săptămână, profesori invitați din SUA, Ucraina, Belarus, Armenia, R. Moldova și Serbia au susținut prelegeri la Facultatea Științe ale Educației și Asistență Socială din cadrul Universității Mykolas Romeris din Lituania. R. Moldova și ULIM au fost reprezentate de dna Neli Balode, lectoră la Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială. Mobilitatea academică a fost organizată în contextul Programului Erasmus pentru cadrele didactice, în vederea schimbului de experiență în predarea cursurilor academice, stabilirii unor relații de cooperare cu instituții partenere, consolidării celor existente, noilor oportunități de cercetări științifice și schimburi studențești.

Schimburi academice de profesori cu Erasmus+
Cadre didactice ale ULIM, implicate în mobilități academice, la Universitatea din Debrecen, Ungaria

”Fenomenul internaţionalizării în domeniul educaţiei îşi aduce contribuţia inegalabilă în contextul schimburilor academice şi soluţiilor pedagogice practice. Mobilităţile academice reprezintă, în acest sens, căi de de aplicare a propriilor metodologii de predare studenților formați în contexte educaţionale şi civilizaţionale ale altor state”, menționează drd. lector Eleonora Mihăilă. În ultima decadă a lunii martie, domnia sa a reprezentat Catedra de Filologie Romanică “Petru Roşca” la Universitatea din Debrecen, Ungaria, la Facultatea de Litere, prin intermediul Programului UE pentru Educație, Formare, Tineret și Sport Erasmus+, în scop de predare. În aceeași perioadă și dr. Inga Stoianova a fost implicată într-o mobilitate academică similară, la aceeași instituție.

Ana Scobioală, absolventa Institutului CONFUCIUS: ”Iubiți școala, precum chinezii!”

Ana Scobioală, una dintre absolventele cele mai cunoscute ale Institutului CONFUCIUS ULIM, a devenit asistentă și traducătoare la Agenția Economică a Ambasadei Republicii Populare Chineze în R. Moldova. Continuăm publicarea istoriei de succes a acestei tinere specialiste, formate intelectual și profesional grație eforturilor personale, sprijinite de profesori din China. Institutul CONFUCIUS a ajutat-o să fie o persoană încrezătoare în forțele proprii. Cu dascălii de aici, care au ajutat-o mereu, și-a împărțit emoțiile, în pregătirile pentru examene și concursuri.