Experienţe Internaţionale

Robert Calancea, student la Cardiff University:
”ULIM a făcut posibilă a doua mea facultate în Marea Britanie”

Robert Calancea, proaspătul absolvent al Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială, este student în anul II, la Facultatea de Drept și Științe Politice în cadrul prestigioasei Cardiff University, bursier de stat al Marii Britanii. În trei ani de studii la ULIM, a reușit să obțină o diplomă de licență la ULIM și să câștige o bursă în Anglia, grație competențelor lingvistice de engleză, rezultatelor școlare și academice excelente. ”Studiile la ULIM mi-au oferit șansa de a conștientiza și analiza perspectiva proprie asupra lumii înconjurătoare. ULIM a făcut posibilă a doua mea facultate în Marea Britanie, în mare, datorită profesionalismului colectivului academic și a suportului tehnic privind accesul la informația relevantă chiar și din colțul opus al continentului”, afirmă Robert Calancea.

Amal Hussein, absolvent din Israel:
”ULIM, o instituție deschisă pentru tineri din străinătate”

Azi, un grup de studenți din Israel au susținut ultimul examen de finalizare a studiilor la Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială. Amal Hussein a urmat masterul la ULIM și doar în doi ani a învățat bine limba română. Își dorește să devină profesor de psihologie în țara sa, nu înainte de a-și continua studiile doctorale. Proiectul de licență a tânărului este despre violența în familie și relațiile între părinți-copii. Proaspătul absolvent ULIM susține că aceasta este o problemă de mare amploare a tuturor țărilor, ce necesită a fi diminuată de specialiștii psihologi.

Ina Cirimpei, fost lider influent al studenților ULIM, cu experiență de a lucra în Franța, China, India și Japonia

Ina Cirimpei este una dintre absolventele din anul 2008 cu diplomă de excelență a Facultății Științe Economice și Filialei Francofone Gestion et Administration des Entreprises. Grație pregătirii ULIM la standarde europene, tânăra a urmat doi ani de master în Franța, la Universitatea de la Nice Sophia-Antipolis - unul în inovare și knowledge management, iar altul în marketing și studii de piață. După fiecare master, a efectuat câte un stagiu profesional. Primul de un an a fost în cadrul unei societăți on-line de organizare a evenimentelor, iar al doilea stagiu a fost în Compania Amadeus, lider mondial în soluții IT, unde a fost recrutatată, ulterior, grație prestației reușite în perioada practicii.

Profesori ULIM în mobilitatea academică de formare la Universitatea din Cadiz

În perioada 15-19 mai 2017, Valentina Ciumacenco, directorul Centrului de Cooperare Internațională și Ludmila Coada, dr., conf. univ. al Catedrei Relații Internaționale, Științe Politice și Istorie s-au aflat în mobilitate academică în scop de formare la Universitatea Cadiz din Spania (UCA).

Profesori ULIM, alături de universitari din Europa şi SUA, la o conferință internațională, la Universitatea din Oradea

Un grup de cadre didactice, studenți masteranzi și doctoranzi de la Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială participă, timp de trei zile, la Conferința Internațională A social Europe for youth: education to employment (O Europă socială pentru tineret: de la educație la ocuparea unui loc de muncă), organizată de Universitatea din Oradea, cu suportul Comisiei Europene și Programului UE Jean Monnet. Conform presei locale, aproape 80 de comunicări ştiinţifice sunt rostite de 85 de profesori universitari, cercetători, studenți doctoranzi și masteranzi din centre universitare din Europa și SUA.

Profesori și personal administrativ de la ULIM beneficiază de mobilități academice de formare la Universitatea din Cádiz

În cursul acestei săptămânii, dr. Ludmila Coadă, directoarea Școlii Doctorale Științe Umanistice, Politice și ale Comunicării și dna Valentina Ciumacenco, șefa Centrului Cooperare Internațională, se află într-o vizită de studiu la Universitatea din Cádiz, Spania. Vizita a fost organizată în cadrul unor mobilități de formare ale Programului Erasmus+, disponibile pentru personalul didactic și nedidactic angajat la ULIM. La Universitatea din Cádiz, se reunesc reprezentanți ai instituțiilor partenere Erasmus+, în vederea instruirii acestora privind elaborarea unor noi strategii educaționale de internaționalizare și modernizare.

Bursieri Erasmus+ ai ULIM au revenit după un semestru de studii de la Universitatea Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis din Franța

Universitatea Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis din Franța este una dintre instituțiile partenere de învățământ superior ale ULIM în cadrul Programului Erasmus+, finanțat de Comisia Europeană prin EACEA (Educational, Audivisual & Culture Executive Agency) pentru activități în domeniile educației, culturii, tineretului și sportului, derulat în perioada 2014-2020. De la studiile de un semestru din Franța au revenit, recent, următorii bursieri ai ULIM din cadrul Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism – Cristina Cuzminschi, Victor Podobnîi, Cristina Manic (toți studenți în anul II) și Constantin Dascăl (anul III).

”ULIM oferă şanse practice tinerilor să devină lideri veritabili în societate”

Dna Mariana Zubenschi, cadru didactic la Facultatea Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, este dascălul care în formarea sa profesională a pus accent pe diversitatea educațională în țară și străinătate. A ajuns chiar la universitatea unde a studiat președintele Barack Obama - Columbia University din New-York, la Faculty Development Fellowship Program, în perioada 2012-2013. În anul 2015, a obținut Premiul Academic al Societății Civile, oferit de Open Society Foundation, prin concurs, pentru conceperea unui curs privind metodologia cercetării în domeniul științelor socio-umane, la Columbia University, instituție din topul universitar mondial.

”Suntem tineri cu oportunități bune și în țara noastră”

Elena Putina, absolventa Facultății de Istorie și Relații Internaționale, a studiilor de licență și masterat, promoția 2010, face parte din pleiada primilor tineri din R. Moldova, care au început să beneficieze de oportunități multiple de implicare în proiecte internaționale, cu călătorii în centrele academice europene. Un rol deosebit pentru cariera sa academică l-a jucat activitatea extracurriculară la Centrul de Cooperare Internationala (CCI) din cadrul ULIM, la început, doar o inițiativă studențească. După facultate, Elena Putina a fost acceptată la LCC International University din Lituania, unde a participat la formarea viitorilor lideri din Europa de Est și Asia Centrală.