Manifestare comemorativă la ULIM: „Academicianul Andrei GALBEN și memoria instituțională”

La 14 decembrie curent, în incinta ULIM a avut loc evenimentul comemorativ cu genericul „Academicianul Andrei Galben și memoria instituțională”, în semn de omagiu și recunoștință reputatului Rector fondator ULIM Andrei Galben.

Evenimentul a fost marcat prin dezvelirea basoreliefului regretatului rector, sculptură fixată în frontispiciul universității și lansarea volumului „In memoriam Andrei Galben: Omul-Legendă”. La eveniment au fost prezenți personalități din viața publică și culturală a RM,  reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat în RM, personalități ai comunității academice, corpul științifico-didactic ULIM, apropiați, prieteni, studenți și absolvenți.

În discursul de deschidere, rectorul conf. univ. dr. Ilian Galben a subliniat:  „Orice om în viață are un model. Eu sunt fericit că pentru mine tatăl meu a fost și va rămâne un model de viață și de conducător de instituție; el a fost omul care s-a programat pentru succes, era un optimist incurabil, avea o enormă capacitate de a se concentra pe lucruri de anvergură, lua decizii ferme pe care rareori le revedea (…), un om care s-a măsurat cu instituțiile, cu autoritățile, iar circumstanțele nu l-au putut descuraja. A construit o instituție vizibila si puternica. Astăzi succesul său a devenit al nostru. Sentimentele pe care le retrăim astăzi cu intensitate sunt: respect față de trecut și speranță pentru viitor.”

În alocuțiunea sa, prof. univ. dr. hab. Elena Prus, prorector pentru Cercetare Științifică și Studii Doctorale, a onorat memoria acad. Andrei Galben: „Timpul Rectorului Andrei Galben a întruchipat idealul și realizările unui ambițios proiect public și academic. Sub conducerea  sa a fost configurată traiectoria de pionierat în RM în formula învățământului alternativ a Universității Libere Internaționale din Moldova. Pentru principialul și reformatorul rector fondator Andrei Galben ULIM-ul era un credo, iar deschiderea universității asuma un manifest programatic al viziunii si activității sale. ULIM-ul a devenit o instituție căreia a știut să-i dea strălucire prin exigența sa perseverentă. Nimic nu a diluat conceptul inițial, demersul său s-a consolidat în peste un sfert de secol de existență creatoare. Amintirea acțiunii fondatoare a  ctitorului Andrei Galben să rămână înscrisă în memoria instituțională, precum Domnia Sa s-a zidit cu dăruire în acest proiect academic!”

Cu un mesaj din partea Ministerului Educației,  Culturii și Cercetării al RM a venit prof. univ. dr. hab. Gheorghe Postică, șeful Cabinetului Ministrului Educației, Culturii și Cercetării: „Rectorul Andrei Galben fost un om cu inițiativă, care i-a ajutat întotdeauna pe cei apropiați, lăsându-ne o amintire luminoasă. Îmi exprim satisfacția și mulțumirea pentru ceea ce a făcut pentru noi toți.” Președintele Consiliului Rectorilor din Moldova acad. Grigore Belostecinic, rector ASEM, a subliniat că acad. Andrei Galben întotdeauna a avut o opinie proprie, insistență și soluții pentru diverse dificultăți: „A fost un adevărat patriot al Republicii Moldova. Dânsul și-a dorit să  cuprindă întreaga lume, multe i-au reușit, iar altele trebuie să continuăm să le facem noi, cei care am rămas.”

Conf. univ. dr. Alexei Barbăneagră, reprezentant al Consiliului Strategic ULIM, a evocat în incursiunea sa procesul de înființare al ULIM-ului și a rememorat trăsăturile distinctive ale personalității rectorului A. Galben: „Firea lui era de luptător, era persoană care avea scopuri bine determinate. Întotdeauna a avut încredere în oameni.” Prof. univ. dr. hab. Andrei Smochină, co-fondator ULIM și acad. Gheorghe Rusnac au transmis cuvinte de omagiu în numele idealului de dezvoltare a educației și cercetării naționale și au transpus imagini păstrate în memorie cu regretatul Andrei Galben.

Manifestarea de comemorare a fost onorată și de prezența Consulului Naif Jassim Alabduljabbar de la Ambasada Statului Qatar în RM: „Rectorul  Andrei Galben a lăsat o amprentă și un patrimoniu consistent în urma sa, mai ales pentru sistemul educațional din țară”. Directorul Institutului ”Confucius” din cadrul ULIM Wang Yifeng și responsabila  Antenei din Chișinău a Agenției Universitare a Francofoniei Roxana Țurcanu au comunicat despre succesul parteneriatelor stabilite cu rectorul Andrei Galben, în scopul consolidării și diversificării colaborărilor internaționale de durată în spațiul universitar.

În pledoaria sa, acad. Nicolae Dabija a relatat: „Rectorul Andrei Galben a fost un om al restructurării, am mai multe argumente în acest sens: a deschis niște ferestre spre lume, ferestre ale RM. Pentru mulți dintre noi Domnia Sa a oferit lecții de curaj și de omenie. Eu cred și am crezut că A. Galben a fost un om al ideilor noi, care considera că învățământul din RM poate regenera numai cu idei noi. Pe Andrei Galben l-am apreciat întotdeauna pentru actele de curaj deosebit pe care le-a avut.”

Printre absolvenții de succes ai ULIM-ului care au luat cuvânt la festivitate au fost conf. univ. dr. Ludmila Coadă, directorul Școlii Doctorale Științe Umaniste, Politice și ale Comunicării ULIM; dr. Valentina Ciumacenco, prorector pentru Relații Internaționale și Alexandru Esaulenco, director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al RM,  rostind discursuri de recunoștință și apreciere pentru eforturile considerabile ale fondatorului ULIM Andrei Galben depuse în activitatea științifico-organizatorică și didactică a instituției.

În cadrul festivității au venit cu evocări apropiații și colegii regretatului acad. Andrei Galben:  prof. univ. dr. hab. Constantin Solomon, care s-a referit la calitățile prietenului și colegului Andrei Galben, cum ar fi capacitatea de muncă, de manager de excepție, îndrumător al unui colectiv profesoral didactic de mare calitate: „Sperăm că acele idealuri, acele planuri, obiective, care le-a trasat Andrei Galben vor fi realizate de conducerea universității mai departe”. Conf. univ. dr. Svetlana Rusnac, decanul Facultății Științe Sociale și ale Educației a menționat: „Rectorul Andrei Galben a reușit să realizeze imposibilul prin crearea acestei universități, consolidând-o și făcând-o cunoscută dincolo de hotarele țării ca una dintre instituțiile de învățământ superior care a putut să vină cu inovație, curaj, să sfideze lucrurile care erau învechite, dure și uneori păreau niște fortărețe, însă le-a câștigat. Ceea ce avem astăzi este o moștenire pe care trebuie să o amplificăm și să o dezvoltăm.”

Un an fără Rectorul Andrei Galben a fost pentru ULIM un an al valorificării activității și operei sale, materiale și imateriale, ce se regăsește în volumul comemorativ „In memoriam Andrei Galben: Omul-Legendă”, care întrunește evocări și mărturii despre impresionanta sa activitate, aprecieri ale instituțiilor naționale și internaționale cu care a conlucrat, ale apropiaților, ale corpului didactico-științific pe care l-a condus spre orizonturi noi, dar și reflecții pe care personalitatea și lucrările Domniei Sale le proiectează în continuare. Studiile-testament de istorie și de educație, de guvernanță și reformare, de politică națională și internațională ale reputatului Academician Andrei Galben se regăsesc în compartimentul care deschide volumul.

Conf. univ. dr. Carolina Galben, prorector pentru Dezvoltare Strategică și Politică Economică, a subliniat în luarea sa de cuvânt: „Savantul, academicianul Andrei Galben nu și-a trăit pur și simplu viața, Dumnealui  și-a sacrificat-o, dăruindu-ne nouă și torța, și făclia aprinsă întru a aspira și persevera. Cărțile i-au fost întotdeauna pilonii de bază alături de curajul și încrederea în oameni. Cunoscându-i crezul său în Măria Sa Cartea, noi ne-am dat seama că nu va fi ușor să scriem o carte In Memoriam. Am riscat și, după părerea noastră, am izbutit să creăm un volum meritoriu. La fel menționăm că volumul cărții va putea fi accesat online pe situl instituției noastre www.ulim.md și va fi disponibil atât în bibliotecile naționale, cât și în cele de peste hotarele RM.”

Prof. univ. dr. hab. Ion Manoli, șef Catedra Filologie Romanică ”Petru Roșca”, a subliniat în luarea sa de cuvânt că volumul „conține practic toți parametrii anvergurii personalității rectorului Andrei Galben: de la mesajele și discursurile acestuia adresate forurilor naționale și internaționale, de la discursurile personalităților notorii despre studiile și activitatea acad. Andrei Galben până la mesajele pline de sinceritate și de compasiune din partea corpurilor diplomatice a instituțiilor naționale și internaționale. Mulțumim pe această cale tuturor autorilor care și-au expus compasiunea în formă de mesaje, de articole, de telegrame sosite din toate colțurile lumii. Au existat oameni care și-au imaginat paradisul în forma unei cărți deschise. Cartea ”În memoriam Andrei Galben: Omul-Legendă” așa și se vrea în realitate: un microunivers, o carte mereu deschisă, francă, pragmatică pentru toți cei care gândesc și perseverează în sec. XXI”.

Dincolo de substanța palpabilă și imortalizată în studii, poze și înregistrări, să ne axăm pe semnificația profundă a realizărilor pilduitoare lăsate moștenire de fondatorul ULIM Andrei Galben comunității academice.

Serviciul de Presă, ULIM