Masă rotundă : ”Problemele actuale în afacerile interne și externe ale RM: Integrarea Europeană, Securitatea și Politica de Reintegrare”

La 23 octombrie curent, Centrul pentru Studii Europene ULIM în cooperare cu Universitatea Catolică Papa Ioan Paul al II-lea din Lublin (Polonia) au organizat o masa rotunda cu genericul: „Problemele actuale în afacerile interne și externe ale RM: Integrarea Europeană, Securitate și Politica de Reintegrare”.

La eveniment au participat cadre didactice de la Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism, E. S. Bartłomiej Zdaniuk, dr. hab., Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Polone în RM împreună cu un grup de experți și  profesori polonezi, care au prezentat studii și cercetări pe subiecte de interes comun în raport cu actualitățile din RM, precum: problema transnistreană și provocările de securitate, relațiile politico-economice dintre RM și Polonia, identitatea și nivelul de democratizare a RM, oportunități de dezvoltare a economiei, investițiile UE în RM ș.a.

În cadrul întrunirii conf. univ. dr. Ludmila Coadă, directorul Școlii Doctorale în Științe Umaniste Politice și ale Comunicării și Valentina Ciumacenco, directorul Centrului de Cooperare Internațională ULIM au reiterat importanța dezvoltării relațiilor de cooperare științifico-didactică, promovarea valorilor educației europene, participarea cadrelor didactice la conferințe și simpozioane internaționale și extinderea mobilităților academice în instituțiile de învățământ superior din Polonia. Totodată, E. S. Bartłomiej Zdaniuk, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Polone în RM, a apreciat activitatea și parcursul ULIM și a exprimat încrederea că ULIM este modelul de furnizare a serviciilor educaționale superioare și de internaționalizare a studiilor.

Menționăm că în scopul fortificării relațiilor bilaterale, inițierii mobilităților academice și conlucrării în domeniile predării și cercetării, ULIM a încheiat, în anii precedenți, acorduri de colaborare cu patru instituții de învățământ superior din Polonia - Universitatea din Silezia, Universitatea Catolică Papa Ioan Paul al II-lea din Lublin, Universitatea Warmia și Mazury din Olstyn, Colegiul Powislanski din Kwidzyn, - și intenționează să extindă cooperarea și spre alte universități și instituții de expertiză și cercetare poloneze.

Serviciul de Presă, ULIM