Mobilități de predare și formare în Spania, Franța, Polonia, Bulgaria și România cu finanțare UE pentru personalul academic și non-academic ULIM

ULIM organizează selecția cadrelor care vor beneficia de burse Erasmus+ în scop de predare și formare, pentru o perioadă de o săptămână, în anul universitar 2019-2020 (semestrul II) la instituțiile partenere:
  • Université Polytechnique Hauts-de-France, Valenciennes, Franța
  • University of Cadiz (UCA), Spania
  • D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria 
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL), Lublin, Polonia
  • Universitatea „Andrei Șaguna”, Constanța, România
  • Universitatea ”Appolonia”, Iași, România

Criterii generale de eligibilitate:
a. Poate participa la selecție personalul academic și non-academic angajat în cadrul ULIM, cu o vechime în muncă nu mai puțin de 3 ani, indiferent de domeniul de activitate;
b. Cunoașterea unei limbi străine (engleză, franceză sau spaniolă - în funcție de instituția gazdă; nivelul B1 este necesar conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi). 
Documentele pe care candidații trebuie să le depună la dosar sunt următoarele:
- CV Europass;
- Scrisoare de motivație, care trebuie să conțină argumentarea importanței planului de activități propus pentru nevoile de dezvoltare instituțională ale ULIM;
- Formularul de Aplicare
- Teaching/Training Program, document care trebuie să conțină un plan al activităților propuse de către candidat pentru a fi desfășurate pe perioada mobilității.
Dosarul complet va fi depus pînă la 12 Martie 2020 la Centrul Cooperare Internațională (CCI) din cadrul ULIM, et. 4, of. 443.
Mai multe detalii găsiți accesând link-urile:

-      https://www.uphf.fr/

-      https://internacional.uca.es/19-20-erasmus-ka-107-sta-in/

-      https://internacional.uca.es/19-20-erasmus-ka107-stt-in/

-      https://www.uni-svishtov.bg/en

-       https://www.kul.pl/

-      https://andreisaguna.ro/