Mobilități de predare și formare cu finanțare UE pentru personalul academic și non-academic ULIM

ULIM organizează selecția cadrelor care vor beneficia de burse Erasmus+ în scop de predare și formare, pentru o perioadă de o săptămână, în anul universitar 2021-2022 la instituțiile partenere:
  • Universitatea Cadiz din Spania

     https://www.uca.es/

  • Universitatea Afyon Kocatepe, Turcia

     https://aku.edu.tr/

  • Ondokuz Mayis University, Turcia

     https://www.omu.edu.tr/en

Criterii generale de eligibilitate:
a. Poate participa la selecție personalul academic și non-academic angajat în cadrul ULIM, cu o vechime în muncă nu mai puțin de 3 ani, indiferent de domeniul de activitate;
b. Cunoașterea unei limbi străine (limba străină necesară pentru mobilitatea respectivă fiind: engleză, spaniolă sau turcă - nivelul B1, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi). 
Documentele pe care candidații trebuie să le depună la dosar sunt următoarele:
- CV Europass (în limba engleză);
- Scrisoare de motivație (în limba engleză), care trebuie să conțină argumentarea importanței planului de activități propus pentru nevoile de dezvoltare instituțională ale ULIM;
- Formularul de Aplicare
- Teaching/Training Program, document care trebuie să conțină un plan al activităților propuse de către candidat pentru a fi desfășurate pe perioada mobilității.
Dosarul complet va fi depus pînă la 11 octombrie 2021 la Centrul Cooperare Internațională (CCI) din cadrul ULIM, et. 4, of. 443.