Noutăți

Profesoară ULIM, formatoare cu certificare internațională în soluționarea conflictelor

La Kiev, s-a desfășurat, timp de o săptămână, un nou workshop în cadrul proiectului internațional de formare și extindere a rețelei de mediatori Mediation with Groups and Building Mediation Bureaus East-West Dialogue-2017, derulat de Universitatea Hamburg și coordonat de prof. dr. Alexander Redlich, cu suportul financiar al German Academic Exchange Service (DAAD). Din grupul internațional de specialiști din R. Moldova (inclusiv regiunea transnistreană), Rusia, Kyrgyzstan, Azerbaijan și Ucraina, instruit de experți europeni, a făcut parte și dna Svetlana Haraz, șefa Catedrei Asistență Socială și Sociologie Nicolae Sali.
23.05.2017Mai mult →

ULIM și Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, partenerii unui proiect științific de rezonanță internațională

Facultatea de Litere a Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, în colaborare cu Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale din cadrul Facultății de Litere ULIM, au organizat, timp de două zile, ediția a X-a Conferința Internațională Lexic Comun / Lexic Specializat, cu tema Democratizarea cunoașterii sau migraţia lexicului specializat spre lexicul comun. ULIM, partener științific fidel al acestei conferințe, a fost reprezentată de prim-vicerectorul Ana Guțu, doctor în filologie, profesor universitar și savant de renume european, cunoscut pentru cercetările sale în traductologie, terminologie, lexicologie, multilingvism și comunicare interculturală, management universitar și în alte domenii de interes strategic pentru comunitatea academică.
23.05.2017Mai mult →

Noi perspective de cooperare dintre ULIM și Universitatea din Cádiz

Săptămâna trecută, dna Valentina Ciumacenco, directoarea Centrului de Cooperare Internațională și dr. conf. univ. Ludmila Coada, șefa Școlii Doctorale Științe Umanistice, Politice și ale Comunicării, s-au aflat în mobilitate academică în scop de formare, la Universitatea din Cádiz, Spania. Alături de peste 80 de universitari din 19 state ale UE și din vecinătatea acesteia, reprezentantele administrației ULIM au participat la săptămâna internațională, organizată în cadrul Programului Erasmus+.
22.05.2017Mai mult →

Facultatea de Litere și Centrul Universitar Nord din Baia Mare au încheiat un protocol de colaborare

Dr. profesor Horea Nașcu, delegat al Facultății de Litere din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM) al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, s-a aflat în vizită la ULIM. Domnia sa a avut o întrevedere cu prim-vicerectorul Ana Guțu cu privire la cooperarea între Facultatea de Litere ULIM și CUNBM. În urma discuțiilor, a fost semnat un protocol de colaborare între facultățile celor două instituții de învățământ superior.
22.05.2017Mai mult →

Profesori ULIM, alături de universitari din Europa şi SUA, la o conferință internațională, la Universitatea din Oradea

Un grup de cadre didactice, studenți masteranzi și doctoranzi de la Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială participă, timp de trei zile, la Conferința Internațională A social Europe for youth: education to employment (O Europă socială pentru tineret: de la educație la ocuparea unui loc de muncă), organizată de Universitatea din Oradea, cu suportul Comisiei Europene și Programului UE Jean Monnet. Conform presei locale, aproape 80 de comunicări ştiinţifice sunt rostite de 85 de profesori universitari, cercetători, studenți doctoranzi și masteranzi din centre universitare din Europa și SUA.
19.05.2017Mai mult →

Organizarea studiilor superioare de masterat la ULIM

Conform planului de activitate a Senatului ULIM și Consiliului de Asigurare a Calității, procesul de organizare a studiilor de masterat la ULIM a fost supus evaluării anuale. Un raport în acest sens a fost prezentat de dna Ana Spînu, preşedinta Consiliului pentru Asigurarea Calităţii. Admiterea la studiile superioare de masterat se face pe bază de concurs, la care pot participa deţinătorii diplomei de studii superioare de licenţă sau al unui act echivalent de studii, recunoscut de structura abilitată pentru recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi calificărilor.
19.05.2017Mai mult →

Orientarea studenţilor în carieră, prioritatea ULIM
Circa 80% dintre proaspeții absolvenți ai instituției sunt angajați

Orientarea studenţilor în carieră şi inserţia absolvenţilor în câmpul muncii este tema unui studiu, realizat în anul academic 2016-2017, de dr. Svetlana Rusnac, decanul Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială și lansat în cadrul recentei întruniri a Senatului ULIM. Conform datelor cercetării sociologice, circa 80% dintre proaspeții absolvenți ai instituției sunt angajați. Aproximativ 60% dintre aceștia urmează studii de masterat și peste 50% dintre respondenți au locuri de muncă, potrivit domeniilor de formare profesională. Majoritatea tinerilor chestionați susțin că s-au angajat în primele trei luni după absolvirea ULIM.
18.05.2017Mai mult →

Calitatea studiilor și modernizarea continuă a procesului didactic, în atenția Senatului ULIM

Pe final de an academic, Senatul ULIM s-a întrunit la penultima sa reuniune. Evaluarea calității predării cursurilor, inclusiv a studiilor masterale și situația privind inserția în câmpul muncii a absolvenților – au fost chestiunile de primă importanță analizate. Prin decizia Senatului, pentru realizări excelente în activitatea didactică, dr. Angela Chirița, conf. univ. la Facultatea de Litere (decorată și de Ambasada Spaniei cu sediul la București, pentru promovarea limbii și culturii spaniole), dr. Vitalie Remeș, conf. univ. la Facultatea Biomedicină și Ecologie și dna Lilia Sârbu, angajata Contabilității ULIM, au fost distinși cu Medalia ULIM.
18.05.2017Mai mult →

Profesori și personal administrativ de la ULIM beneficiază de mobilități academice de formare la Universitatea din Cádiz

În cursul acestei săptămânii, dr. Ludmila Coadă, directoarea Școlii Doctorale Științe Umanistice, Politice și ale Comunicării și dna Valentina Ciumacenco, șefa Centrului Cooperare Internațională, se află într-o vizită de studiu la Universitatea din Cádiz, Spania. Vizita a fost organizată în cadrul unor mobilități de formare ale Programului Erasmus+, disponibile pentru personalul didactic și nedidactic angajat la ULIM. La Universitatea din Cádiz, se reunesc reprezentanți ai instituțiilor partenere Erasmus+, în vederea instruirii acestora privind elaborarea unor noi strategii educaționale de internaționalizare și modernizare.
17.05.2017Mai mult →

Erasmus+ și noile perspective profesionale ale celor competitivi

Câștigătorii burselor Erasmus+ beneficiază de mobilități academice utile în formarea lor profesională. După un semestru de studii la Facultatea de Litere, Arte, Științe și Istorie din cadrul Universității Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis din regiunea de nord a Franței, Constantin Dascăl, student în anul III, la Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism, are certitudinea că își va găsi ușor un loc de muncă, la o companie franceză și chiar engleză, oricând va avea nevoie de job. A studiat doar în franceză, beneficiind de cursuri de perfecționare a acestei limbi - de opt ore pe săptămână, fapt ce i-a permis să își dezvolte abilitățile lingvistice și cele de comunicare
16.05.2017Mai mult →