Noutăți

Ecaterina Dorodnova, ofițer politic al Delegației UE:
”Suntem încântați că am deschis Centrul de Informare al UE, la ULIM”

În preajma sărbătorii anuale a păcii și unității în Europa, 9 mai, Centrul de Informare al UE din cadrul ULIM a organizat o lecție publică, cu tema - Zece motive pentru care R. Moldova trebuie să aleagă Uniunea Europeană, susținută de dna Ecaterina Dorodnova, ofițer politic în cadrul Delegației UE în R. Moldova. Domnia sa a purtat un dialog interactiv cu studenții ULIM, luând în discuție angajamentele asumate și reformele cerute în toate sferele, pentru statutul de aderare la UE. Domnia sa a accentuat, în special, importanța programelor academice ale UE – Erasmus și Erasmus+ în formarea personală și profesională pentru viitorii specialiști.
28.04.2017Mai mult →

Sub egida ULIM, va fi deschisă o filială a Institutului King Sejong din Seoul

Azi, o delegație a Fundației Institutului King Sejong din Seoul se află în vizită oficială, la universitatea noastră, în vederea evaluării activității Centrului de Limba și Cultura Coreeană și purtării unor negocieri referitoare la deschiderea unui institut cu denumire omonimă în cadrul ULIM, în baza acestuia. În cursul dimineții, oaspeții au avut o întrevedere cu rectorul Andrei Galben, care pledează de mai mulți ani în favoarea acestei idei. Cunoscuta instituție din Coreea de Sud este importantă în contextul promovării limbii și culturii Țării Dimineților Liniștite pe plan global.
28.04.2017Mai mult →

Prim-vicerectorul ULIM Ana Guțu, membru onorific al APCE, participă la lucrările sesiunii plenare de primăvară din Strasbourg

În calitate de membru onorific al Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, dna Ana Guțu, prim-vicerectorul ULIM, participă la lucrările sesiunii plenare de primăvară a acesteia, din 24-28 aprilie, desfășurată la Strasbourg. Se discută chestiuni ce țin de alegerea vicepreședinților APCE din partea României și R. Moldova, adoptarea unor rapoarte și recomandări ale comisiilor de specialitate, dezbateri de teme de actualitate aflate pe agenda internațională.
28.04.2017Mai mult →

”ULIM oferă şanse practice tinerilor să devină lideri veritabili în societate”

Dna Mariana Zubenschi, cadru didactic la Facultatea Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, este dascălul care în formarea sa profesională a pus accent pe diversitatea educațională în țară și străinătate. A ajuns chiar la universitatea unde a studiat președintele Barack Obama - Columbia University din New-York, la Faculty Development Fellowship Program, în perioada 2012-2013. În anul 2015, a obținut Premiul Academic al Societății Civile, oferit de Open Society Foundation, prin concurs, pentru conceperea unui curs privind metodologia cercetării în domeniul științelor socio-umane, la Columbia University, instituție din topul universitar mondial.
14.04.2017Mai mult →

Jan Plešinger, fost șef-adjunct al Misiunii OSCE de la Chișinău:
”Succesul nostru în RM rezidă în faptul, că războiul din 1992 nu s-a mai repetat”

Dl. Jan Plešinger, fostul șef-adjunct al Misiunii OSCE în RM în perioada 2011-2015, a efectuat o vizită, la ULIM, în calitate de director al Centrului de Documentare a OSCE din Praga. Domnia sa a susținut o prelegere, cu tema Centrul de Documentare al OSCE din Praga – memoria, istoria şi prezența sa pe terenul OSCE-ului. Viitorii politologi, specialiști în relații internaționale și toți cei interesați de sfera politicii au avut un dialog interactiv cu înaltul oaspete. Domnia sa a făcut o radiografie a conflictelor militare din Europa și intervențiile OSCE în facilitarea rezolvării acestora.
13.04.2017Mai mult →

”Suntem tineri cu oportunități bune și în țara noastră”

Elena Putina, absolventa Facultății de Istorie și Relații Internaționale, a studiilor de licență și masterat, promoția 2010, face parte din pleiada primilor tineri din R. Moldova, care au început să beneficieze de oportunități multiple de implicare în proiecte internaționale, cu călătorii în centrele academice europene. Un rol deosebit pentru cariera sa academică l-a jucat activitatea extracurriculară la Centrul de Cooperare Internationala (CCI) din cadrul ULIM, la început, doar o inițiativă studențească. După facultate, Elena Putina a fost acceptată la LCC International University din Lituania, unde a participat la formarea viitorilor lideri din Europa de Est și Asia Centrală.
13.04.2017Mai mult →

Francopolifonia prin videoconferință: conexiuni cu centre academice din Europa și Africa

Centrul de Reușită Universitară ULIM a fost gazda celei de-a doua zi a Colocviului internațional La Francopolyphonie: Multilinguisme, contrastivité et communication interculturelle (Francopolifonia: Multilingvism, contrastivitate și comunicare interculturală), organizat, anual, de Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale din cadrul Facultății de Litere. Peste 15 cercetători din importante centre academice din Franța, Belgia, Camerun, Ucraina și România și-au prezentat rezultatele investigațiilor teoretico-aplicative prin sistemul de videoconferință și skype, apropiind virtual și științific continentele european și african.
12.04.2017Mai mult →

Tudor Ulianovschi, ambasadorul RM în Elveția, a absolvit studiile de licență și masterat, la ULIM

Excelența Sa Tudor Ulianovschi, ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al R. Moldova în Confederația Elvețiană, cu sediul la Geneva și reprezentantul permanent al al statului nostru pe lângă Oficiul ONU, Organizația Mondială a Comerțului și alte organizații internaționale la Geneva, a absolvit studiile de licență și cele masterale la Facultatea Drept ULIM, în anul 2006. Conflictele înghețate și reglementarea acestora în dreptul internaţional - a fost tema tezei sale de master. Vorbește fluent engleza, araba și franceza.
10.04.2017Mai mult →

Renumitul savant francez Jacques Demorgon a devenit Doctor Honoris Causa ULIM

Ceremonia de conferire a titlului de Doctor Honoris Causa ULIM eminentului savant Jacques Demorgon din Paris a fost însoțită de interpretarea extraordinară a imnurilor R. Franceze și R. Moldova de către tineri soliști ai Operei Naționale din Chișinău. Conf. univ. Ion Manoli, dr. hab., a rostit un laudatio, discurs de elogiere, cu prilejul acordării celei mai importante distincții ULIM filosofului, sociologului, lingvistului și profesorului din cadrul universităților Bordeaux, Reims, Sorbona etc.
07.04.2017Mai mult →

Colocviul Internațional La Francopolyphonie-2017 de la ULIM a adus în RM personalități științifice de renume mondial

La ora aceasta, e în plină desfășurare ediția a XII-a Colocviului Internaţional La Francopyphonie: Multilinguisme, contrastivite et communication interculturelle (Francopolifonia: Multilingvism, contrastivitate și comunicare interculturală), la care participă savanți, cercetători și profesori universitari din Franța, Canada, Cameroun, Belgia, România, Turcia, Ucraina, Rusia și R. Moldova. Evenimentul științific se derulează sub semnul multilingvismului și dialogului intercultural, fiind inaugurat printr-o ceremonie extraordinară de conferire a titlului de Doctor Honoris Causa ULIM filosofului și sociologului de talie mondială din Franța, dlui Jacques Demorgon, care a susținut o prelegere tematică. Colocviul a fost onorat de participarea ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al R. Franceze în R. Moldova, dl. Pascal Vagogne.
07.04.2017Mai mult →