Noutăți

Witalij Rosowski, responsabil în cadrul Universității Catolice Ioan Paul al II-lea din Lublin:
”ULIM, o universitate de la care avem ce învăța”

În cursul săptămânii, dl. Witalij Rosowski, responsabil în cadrul Departamentului pentru Studenți Internaționali al Universității Catolice Ioan Paul al II-lea din Lublin, Polonia, se află într-o vizită de lucru, la ULIM, organizat prin intermediul Programului UE pentru Educație, Formare, Tineret și Sport Erasmus+ pentru personalul administrativ. Domnia sa este implicat în coordonarea procesului de internaționalizare a Universității din Lublin, însărcinat cu gestionarea procesului de consiliere și monitorizare a studenților străini.
06.04.2017Mai mult →

Viitorii contabili, pregătiți, la ULIM, conform directivelor europene

Cel de-al treilea Congres Național al Contabililor din RM de la începutul săptămânii, cu tema Consolidarea profesiei contabile în procesul integrării europene, a reunit circa o mie de participanți, între care autorități centrale, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale, din business, viitori specialiști în domeniu. O prezență solidă la eveniment a fost din partea studenților ULIM, specializați în contabilitate. Implementarea noilor standarde în domeniu, directivele europene, precum și statutul contabilului în spațiul european, au fost chestiunile centrale, dezbătute la congres.
06.04.2017Mai mult →

Rolul traducătorilor și interpreților în actul justiției
Traing național specializat pentru profesioniști, la ULIM

În premieră națională, la ULIM, la ora aceasta, traducători și interpreți autorizați din cadrul Ministerului Justiției participă, la un seminar de formare, cu tema Specificitatea prestării serviciilor de traducere și interpretariat în instanțele de judecată. Trainingul se organizează de Facultatea de Litere, Catedra Filologie Romanică Petru Roșca, în parteneriat cu practicieni experimentați, reprezentanți ai organelor de drept și cadre didactice, pe fundalul unui vid informațional privind exercitarea acestei profesiuni în R. Moldova și ca urmare a adoptării recente a Regulamentului cu privire la instruirea continuă a traducătorilor și interpreților autorizați.
05.04.2017Mai mult →

Dr. Ludmila Coadă susține prelegeri studenților polonezi despre securitatea și democrația în vecinătatea estică a UE

În ultimii ani academici, Universitatea Catolică Ioan Paul al II-lea din Lublin, Polonia a devenit unul dintre partenerii importanți ai ULIM, prin intermediul Programului UE pentru Educație, Formare, Tineret și Sport Erasmus+. Prelegerile dnei Ludmila Coadă, șefa Școlii Doctorale Ştiinţe Umaniste, Politice şi ale Comunicării, suscită interesul studenților polonezi. La Universitatea Catolică Ioan Paul al II-lea din Polonia, domnia sa a continuat, recent, predarea unor lecții pe tematici privind securitatea și democrația în vecinătatea estică a UE.
05.04.2017Mai mult →

Schimburi academice de profesori cu Erasmus+
Cadre didactice ale ULIM, implicate în mobilități academice, la Universitatea din Debrecen, Ungaria

”Fenomenul internaţionalizării în domeniul educaţiei îşi aduce contribuţia inegalabilă în contextul schimburilor academice şi soluţiilor pedagogice practice. Mobilităţile academice reprezintă, în acest sens, căi de de aplicare a propriilor metodologii de predare studenților formați în contexte educaţionale şi civilizaţionale ale altor state”, menționează drd. lector Eleonora Mihăilă. În ultima decadă a lunii martie, domnia sa a reprezentat Catedra de Filologie Romanică “Petru Roşca” la Universitatea din Debrecen, Ungaria, la Facultatea de Litere, prin intermediul Programului UE pentru Educație, Formare, Tineret și Sport Erasmus+, în scop de predare. În aceeași perioadă și dr. Inga Stoianova a fost implicată într-o mobilitate academică similară, la aceeași instituție.
04.04.2017Mai mult →

La Francopolyphonie-2017
Savanți din țară și străinătate se vor întruni, tradițional, la ULIM

Pe 7 și 8 aprile, Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale din cadrul Facultății de Litere, ULIM va organiza Colocviul Internaţional La Francopyphonie: multilinguisme, contrastivite et communication interculturelle (Francopolifonia: Multilingvism, contrastivitate și comunicare interculturală), ediția a XII-a, ce va reuni, tradițional, cercetători și profesori din nouă țări.
03.04.2017Mai mult →

O profesoară ULIM a susținut prelegeri studenților de la Universitatea Mykolas Romeris din Lituania

Timp de o săptămână, profesori invitați din SUA, Ucraina, Belarus, Armenia, R. Moldova și Serbia au susținut prelegeri la Facultatea Științe ale Educației și Asistență Socială din cadrul Universității Mykolas Romeris din Lituania. R. Moldova și ULIM au fost reprezentate de dna Neli Balode, lectoră la Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială. Mobilitatea academică a fost organizată în contextul Programului Erasmus pentru cadrele didactice, în vederea schimbului de experiență în predarea cursurilor academice, stabilirii unor relații de cooperare cu instituții partenere, consolidării celor existente, noilor oportunități de cercetări științifice și schimburi studențești.
03.04.2017Mai mult →

Inițierea unui parteneriat cu o universitate din Italia

​Directoarea Centrului Cooperare Internațională, ULIM, Valentina Ciumacenco a avut o întrevedere cu dl. Alessandro Figus, Coordonatorul Instituțional Erasmus, de la Universitatea Link Campus din Roma, Italia.
31.03.2017Mai mult →

ULIM ocupă poziții fruntașe în clasamentul U-Multirank al Uniunii Europene

Pentru a treia oară consecutiv, ULIM a fost inclusă în clasamentul mondial U-Multirank-2017, ediția a IV-a, inițiată de Comisia Europeană, în mai 2014. În pofida topurilor internaționale tradiționale, evaluările U-Multirank se bazează pe cinci domenii-cheie: performanța în cercetare, calitatea procesului de învățământ (predare-învățare), orientarea internațională, succesul în transferul de cunoștințe (parteneriate cu mediul de afaceri și start-up-uri) și implicarea regională. Totodată, noul clasament ia în considerare și opiniile a 100 000 de studenți de la universitățile implicate.
31.03.2017Mai mult →

Cu experiență solidă din SUA, un profesor ULIM pregătește viitori asistenți sociali pentru un sistem reformat

Experiența în domeniul asistenței sociale din SUA a dlui Anatol Oprea, lector doctorand la Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială (FPȘEAS), este extrem de necesară în formarea viitorilor specialiști la ULIM. După absolvirea studiilor de licență și a celor masterale, cu sprijinul FPȘEAS, domnia sa a aplicat și a fost, ulterior, recrutat de Justice Resource Institute din Boston, unde a beneficiat, timp de 18 luni, de traininguri de formare în asistența socială, conform standardelor americane. Grație bunei sale pregătiri, imediat după terminare, dl. Anatol Oprea a fost angajat, în perioada 2010-2013, la Justice Resource Institute, unde a oferit asistență persoanelor cu dizabilități fizice și mentale.
31.03.2017Mai mult →