Vizita de studiu la Universitatea din Liege, Belgia

În perioada 21-25 octombrie 2019, Ciumacenco Valentina, dr., conf.univ., prorector pentru relații internaționale, a participat  la vizita de lucru în cadrul proiectului european MINERVA „Consolidarea managementului cercetării și a capacităților Open Science a instituțiilor de învățământ superior din Moldova și Armenia”.

Vizita de studiu  s-a desfășurat la Universitatea Liege din Belgia. Reprezentanții delegațiilor din Moldova și Armenia, alcătuite din rectori, prorectori, manageri ai instituțiilor de învățământ superior, în parteneriat cu alți membri ai consorțiului MINERVA, au participat la diverse activități menite să facă schimb de bune practici în domeniul științei deschise. Participanții au avut posibilitatea de a o avea în calitate de formator pe expertul internațional,  Dr. Isabelle Halleux, director al Departamentului de cercetare și dezvoltare din cadrul  Universității Liege, care a împărtășit din experiența universităților europene în domeniul cercetării, cât și despre experiența acestora în implementarea Strategiei Resurselor Umane pentru Cercetători (HRS4R), care este un instrument al Comisiei Europene, implementat pe bază de voluntariat, creat cu scopul de a sprijini acele instituții care doresc să se ralieze condițiilor generale și principiilor Cartei Europene a Cercetătorului şi Codului de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor, având drept finalitate  obţinerea logo-ului ”Excelența în cercetare”. Prin acest logo, Comisia Europeană recunoaște faptul că regulamentele şi practicile universității respective sunt în concordanță cu valorile europene ale eticii, libertăţii şi transparenţei.

Proiectul Minerva este un proiect Erasmus+, ce se atribuie la Acțiunea-cheie 2 și se referă la Consolidarea capacităților instituționale ale instituțiilor din învățământul superior.

Open science, open innovation și deschiderea spre  lume sunt definite ca strategii de bază de cercetare și inovare în Spațiul de cercetare european (ARA). Open science oferă o bază eficientă pentru a spori transparența cercetării, diseminarea, colaborarea și evidența. Mediul academic al Moldovei și Armeniei recunoaște importanța și avantajele principiilor open science, care se manifestă prin numeroase inițiative ale instituțiilor de stat, facultăților, librăriilor, ONG și editorilor de reviste.

Obiectivul de bază al Minerva constă în dezvoltarea și implementarea principiilor de bază ale Open Science în universitățile din Moldova și Armenia. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

-          de a dezvolta ghiduri naționale și instituționale, precum și politici și acțiuni în domeniul Open Science în Moldova și Armenia;

-          de a crea repozitorii la toți partenerii proiectului și de a fortifica infrastructura acestora și interoperabilitatea;

-          de a dezvolta resursele umane implicate în cercetare pentru a asigura implementarea principiilor Open science și de a spori incluziunea socială și evidența cercetărilor finanțate din resurse publice.

Coordonator național al proiectului este Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea Liberă Internațională din Moldova fiind partener delegat din partea Consiliului Rectorilor din Moldova  în cadrul acestui proiect.

 

Mai multe informații despre proiectul MINERVA pot fi găsite pe https://ase.md/proiectul-erasmus-minerva.html#lansare