Oportunități și beneficii

Dat fiind statutul de membru al Asociaţiei Internaţionale a Universităţilor(IAU), ULIM beneficiază de dreptul de acces gratuit la resursele electronice, editate sub egida acesteia.

În scopul facilitării accesului, dar şi pentru economisirea timpului Dvs. profesional,  vă propunem se accesaţi pagina WEB DIB la adresa http://library.ulim.md/, urmând accesarea baner-ului (partea dreaptă): 

Baze de Date:


Resurse electronice:

  • Higher Education Policy - revistă internațională privind învățământul superior. Reflectă politici de dezvoltare a învățământul universitar, impactul și răspunsurile aplicate în învățământul superior. Conţine analize originale, teoretice, empirice şi practici realizate.
  • Horizons - revistă publicată de trei ori pe an. Reflectă subiecte de interes pentru comunitatea învățământului superior la nivel mondial. Fiecare subiect are următoarele secțiuni: activități, evenimente și proiecte specifice întreprinse de către AIU.
  • E-Buletinele - reprezintă buletine electronice informative lunare, ce reflectă principalele ştiri, activităţi ale Asociaţiei Internaţionale a Universităţilor (AIU). Buletinele abordează cele mai recente subiecte şi probleme din domeniul învăţământului superior, în final recomandând o lista bibliografică cu cele mai noi publicaţii editate în domeniu.
  • IAU Global Surveys - rapoarte anuale, care oferă o analiză unică a datelor la nivel global și regional privind tendințele și evoluțiile în domeniul învățământului superior internațional și elaborarea politicilor aferente. Rapoartele IAU ca studiu global au devenit o resursă de neprețuit pentru oricine, interesat de informaţie privind internaționalizarea învățământului superior.
  • IAU Highlights from the Press - serviciu lunar, care oferă o selecție de articole pe teme de învățământ superior, apărute în presa din întreaga lume.

Vă mai informăm, ca profesorii ULIM pot publica gratuit articolele sale în revista  „Higher Education Policy”.  Detalii suplimentare sunt disponibile online pe site-ul Palgrave: http://www.palgrave-journals.com/hep/author_instructions.html. Date de contact: [email protected].

Pentru a promova informaţiile privind activităţile instituţionale  puteţi apela la portalul de știri, și anume: secțiunea „Știri de la membri”, accesibil pe site-ul AIU. La fel puteţi expedia sistematic „Apeluri pentru sugestii”, informații despre evenimentele care ar atrage interesul comunității din învățământul superior etc. AIU ar putea publica conferințe internaționale (referitoare la chestiuni din învățământul superior) pe care le-ați putea sistematiza cu ajutorul Calendarului global de Evenimente (http://iau-aiu.net/content/global-calendar), cu e-bulletin-ul și/ sau cu AIU Horizons.