Orizont 2020

Programului-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont 2020 (2014-2020):

Orizont 2020 va reprezenta un instrument cheie pentru punerea în aplicare a iniţiativei emblematice „O Uniune a inovării”, pentru îndeplinirea angajamentelor asumate prin aceasta şi pentru a răspunde concluziilor formulate de Consiliul European la 4 februarie 2011 şi rezoluţiei din 12 mai2011 a Parlamentului European referitoare la o Uniune a inovării.

Orizont 2020 reuneşte toate programele de finanţare existente ale Uniunii în materie de cercetare şi inovare, inclusiv Programul-cadru pentru cercetare, activităţile legate de inovare din cadrul Programului-cadru pentru competitivitate ţi inovare şi Institutul European de Inovare şi Tehnologie (EIT). Această abordare este recunoscută pe scară largă de către părţile  interesate ca fiind cea mai bună modalitate de acţiune pe mai departe şi a fost, de asemenea, sprijinită de Parlamentul European în rezoluţia sa din 27 septembrie 2011, de Comitetul Economic şi Social European şi de Comitetul pentru Spaţiul european de cercetare.

Orizont 2020 răspunde în mod direct provocărilor societale majore identificate în Strategia Europa 2020 şi în iniţiativele sale emblematice. Acesta va contribui, de asemenea, la crearea în Europa a unei poziţii de lider în sectorul industrial. Orizont 2020 va stimula, de asemenea, excelenţa bazei ştiinţifice, esenţială pentru durabilitatea, prosperitatea şi bunăstarea pe termen lung a Europei.

Pentru a atinge aceste obiective, propunerile includ o gamă completă de sprijin, care este integrată în ciclul de cercetare şi inovare. Prin urmare, Orizont 2020 reuneşte şi consolidează activităţi finanţate în prezent prin Al şaptelea program-cadru pentru cercetare, părţile privind inovarea ale Programului-cadru pentru competitivitate şi inovare, precum şi Institutul European de Inovare şi Tehnologie.  Astfel, propunerile au, de asemenea, scopul de a realiza o simplificare substanţială pentru participanţi.

Priorităţile prevăzute în Orizont 2020 (excelenţa ştiinţifică, poziţia de lider în sectorul industrial şi provocările societale) puteţi găsi pe pagina web al CPI: www.cpi.asm.md în rubrica Orizont 2020 şi pe pagina web a Programului “ORIZONT 2020”: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents.