Orizont Europa: dezvoltarea inovării și cercetării în UE

Orizont Europa constituie viitorul program-cadru pentru cercetare și inovare (C&I) al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027.

Programul reprezintă inițiativa emblematică a UE, menită să sprijine C&I din etapa de concept până la comercializare, și completează finanțarea națională și regională.

Scopul programului Orizont Europa este de a crește economia şi prosperitate Europei prin intermediul menținerii poziții de lider mondial în domeniul cercetării și inovării. 

Astfel, Orizont Europa ar trebui să consolideze atât sectorul științei, cât și sectorul tehnologiei din UE, pentru a permite abordarea principalelor provocări globale din domenii vitale precum sănătatea, îmbătrânirea populației, securitatea, poluarea și schimbările climatice.

Potrivit propunerii Comisiei Europene, dezbătută în prezent de statele membre, programul ar trebui să creeze până la 100 000 de locuri de muncă în domeniul C&I în perioada 2021-2027. De asemenea, se estimează că acest program va determina o creștere a produsului intern brut (PIB) al UE de până la 0,19% în următorii 25 de ani.

Programul  Orizont Europa reprezintă continuarea programului Orizont 2020 al UE.

Pentru a  afla mai multe detalii accesați:

https://drive.google.com/file/d/1f6QrVvCgSLnZgajFL_dM6MqGFr8Qw39r/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UJNwt_GRjQjRPI0YD7a3Qn5i5zW_96aj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1XuBHRjOMR7jgViviy78pdTWkaSCFTeL9/view?usp=sharing