Other projects

Erasmus Mundus EMP-AIM

EMP-AIM is a Partnership of 17 Universities from European countries, Belarus, Ukraine and Moldova, which aims to build a structured and sustainable cooperation between the involved universities and thus to strengthen academic, cultural, economic collaboration between the European and Eastern Europe region countries.

Project - Black Sea-unity and diversity in Roman antiquity

Starting from June 2013 ULIM is a partner in the Project Black Sea - unity and diversity in Roman antiquity, a project that will least for 24-month, coordinated by the Tulcea County Council, as the applicant and the beneficiary. The project is co-financed through The European Neighborhood and Partnership through the operational program "Black Sea Basin 2007-2013".

Accompagnement des universités dans leurs démarches internes d'assurance qualité (UniQua)

Coordonatorul: Universitatea Economică Simon Kuzneț din Harkov, Ucraina
Durata: decembrie 2013 – noiembrie 2015
Obiectivele generale:
- Susținerea strategiilor de dezvoltare a universităților;
- Sprijinul universităților-partenere în autoevaluarea acțiunilor lor educaționale și definirea propriilor strategii prin crearea unui instrument de evaluare internă;
- Dezvoltarea procedurilor interne de asigurare a calității în scopul elaborării recomandărilor privind ameliorarea situației în domeniul de guvernanță universitară al universităților-membre din regiunea Europei centrale și orientale;
- Conjugarea eforturilor universităților-membre în vederea elaborării unui ghid metodologic de evaluare a calității;
- Perenizarea rezultatelor proiectului.

Consolidarea capacității instituționale ABRM

Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM a fost inclus în Proiectul „Innovative and sustainable information services for Moldovan Higher Education” (Servicii de informare inovatoare şi durabile pentru învăţământul superior din Republica Moldova), finanţat de Programul SIU Eurasia (The Norvegian Centre for International Cooperation in Education http://siu.no/eng ).