Prezența ULIM la Conferința-dezbatere „Cultura și Prietenia: piloni strategici ai relației România – China”

Universitatea „Andrei Șaguna” din Constanța și Asociația Română de Prietenie cu China, filiala Constanța au organizat vineri, 23 octombrie, începând cu ora 11.00, în Sala Senatului și în mediul on-line, Conferința-dezbatere „Cultura și Prietenia: piloni strategici ai relației România - China”.

Subiectele abordate au relevat complexitatea și multiplele dimensiuni legate de dezvoltarea relațiilor dintre România și China, precum diplomația culturală, multiculturalismul, diplomația urbană, economia, subliniindu-se nevoia de judecăți echilibrate, nuanțate, pornind de la realitățile legăturilor bazate pe cultură și tradiție, abordând niveluri realistice și pragmatice de relaționare.

În deschiderea evenimentului, a fost citit în mesajul transmis organizatorilor si participanților de Excelența Sa Jiang Yu, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al R.P.Chineze în România, care a ținut să transmită sincere felicitări organizatorilor afirmând că ”mă bucur enorm că se discută despre dezvoltarea actuală și direcția viitoare a relațiilor China-România. ... În cei 71 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice, relațiile China-România au menținut un impuls constant de dezvoltare, în ciuada dificultăților. Astăzi, mai mult ca oricând trebuie să construim un consens, să păstram direcția generală a prieteniei bilaterale și să scriem un nou capitol în dezvoltarea relațiilor bilaterale.”

Reputați diplomați precum Ambasadorului Viorel Isticioaia, Ambasadorul Ioan Dunca, reprezentanți ai corpului diplomatic Consulul general Emre Yurdakul, al Republicii Turcia la Constanța și Vice-consulul Yaroslav Eremeev al Republicii Rusia la Constanța, au subliniat importanța organizării în mediul academic a unor astfel de evenimente, pentru întărirea relațiilor politice și economice. Consulul general Emre Yurdakul a apreciat în mesajul său că ”formarea acestor poduri de legătură între regiuni geografice diferite, în cadrul contextului mondial de globalizare și digitalizare facilitează realizarea de proiecte în diferite domenii, oferă posibilitatea diseminării acestora în toate nivelurile societății și, cel mai important, ajută la schimbul reciproc de experiență și informații între țări”.

Participanții au analizat relațiile cu China, în contextul în care lumea se confruntă cu schimări majore, la care a contribuit și pandemia actuală, care a afectat grav ordinea internațională, trebuiesc privite cu mult curaj, luciditate și o reflecție aprofundată.

Relatiile economice româno- chineze, dar și sino-europene sunt pe o agendă în expansiune și ascendentă complexitate, în documentele europene fiind definit ca element central efortul de relaționare cu China. Așa cum sublinia Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu în mesajul transmis omologului său chinez la data de 1 octombrie 2020, cu ocazia Zilei Naționale a Chinei, România si China întotdeauna s-au înșeles si respectat, precizând că este necesară o cooperare pragmatică cu China, în baza intereselor naționale, cu beneficii reciproce, România garantând că va oferi concurență deplină și un mediu echitabil de afaceri, cu respectarea cadrului legislativ național și european.

Specialiști în economie ai Camerei de Comerț și Industrie a României, precum Eduard Costin, Directorul de Relații Externe, Ștefan Voinea, Directorul adjunct, Răzvan Pârvulescu, Șeful Biroului Relații Internaționale, Vice-Președintele Aurelian Gogulescu, Președinte al Camerei de Comerț Prahova, alături de Dănuț Jugănaru, Directorul General al Camerei de Comerț Constanța și deputatul George Vișan, președintele Comisiei Buget-Finanțe a Camerei Deputaților, au argumentat convingător că dincolo de dimensiunea culturală, educațională, socială, dimensiunea economică rămâne osatura necesară dezvoltării atât a unei națiuni, dar și a unor relații internaționale. Vorbitorii au prezentat angajamentele instituțiilor pe care le reprezintă, care rămân un important pilon implicat în dezvoltarea acestor relații.

Prof.univ.dr. Aurel Papari, președintele UAS, a declarat că organizarea acestei conferințe, structurată în patru paneluri: 1. Rolul și importanța diplomației non-guvernamentale în arhitectura relațiilor româno-chineze, 2. Diplomația culturală și digitalizarea, 3. Politica înfrățirii orașelor în era globalizării, 4. Relațiile economice româno-chineze: tradiție și perspective, a oferit un cadru de dezbatere a unor teme de actualitate într-o lume tot mai interdependentă, mai interconectată și mai globalizată, în care empatia, solidaritatea și actiunea coordonată, comună, devin imperative tot mai presante.

Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM)  a fost reprezentată la acest eveniment de Prorectorul pentru relații internaționale, Valentina Ciumacenco, dr., conf. univ., care a avut în debutul conferinței, un mesaj de salut din partea ULIM. În cadrul panelului “Rolul și importanța diplomației non-guvernamentale în arhitectura relațiilor româno-chineze”, împreună cu istoricul și specialistul în relații internaționale, dar și bursieră a diverse programe de mobilitate finanțate de guvernul chinez,  Ludmila Coadă, dr., conf.univ., au propus publicului spre atenție comunicarea cu titlul: Relațiile moldo-chineze: aspecte ale diplomației culturale. 

Prorectorul Ciumacenco Valentina s-a referit, de asemenea, la bunele relaţii de prietenie şi cooperare existente între ULIM şi Republica Populară Chineză stabilite ca rezultat al înființării în 2009 a unicului Institut Confucius din Moldova găzduit de ULIM.

“Constatăm cu satisfacție că astăzi, Institutul Confucius ULIM, reprezintă un important reper la nivel local, regional și național, din perspectivă multiplă: a devenit un pol de excelență în comunicare interculturală și cooperare internațională eficientă, schimburile culturale reprezintă astfel o punte de legătură într-o lume multipolară, vector de inovare și creativitate, precum și promovarea imaginii, pilon fundamental în diplomația publică”, a subliniat în încheiere prorectorul ULIM.  

Programul evenimentului accesibil aici: https://drive.google.com/file/d/1bvGrn3iQOINDSiWsc8kxQ73tXy_qEQ77/view?usp=sharing