Prezentarea Programului Fulbright

Joi, 26 martie 2015, la ULIM, a avut loc un seminar de informare despre Programul de burse Fulbright, cel mai prestigios program de schimburi culturale, științifice și educaționale desfășurat de Statele Unite ale Americii în întreaga lume.

Acesta a fost demarat în 1946, la inițiativa senatorului de Arkansas J. William Fulbright iar în prezent este coordonat de Biroul Afacerilor Culturale și Educaționale al Departamentului de Stat din S.U.A.

Inițial, cu un mesaj de salut a venit d-ul Nicolae Țâu, Vicerector pentru relații internaționale, ULIM.  Ulterior, le-a fost oferit cuvîntul reprezentaților Ambasadei SUA în Moldova, dna Kate Bartlett, Adjunctul Prim-Secretarului pentru Cultură și Presă, şi dna Irina Colin, specialist pentru Cultură şi Presă.

În cadrul acestui seminar, profesorii și studenții prezenți la eveniment au fost informați despre criteriile de eligibilitate precum și care este procedura de obținere a unei burse Fulbright pentru anul academic 2016-2017.

În același context, dna Kate Bartlett a enumerat cele 3 tipuri de burse administrate de Fulbright, și anume:

  • Fulbright Scholar - oferă granturi cercetătorilor, profesorilor universitari și experților din diferite domenii care au titlul de doctor sau echivalentul experienței profesionale în domeniu pentru realizarea unor studii de cercetări în Statele Unite.
  • Fulbright Faculty Development - oferă profesorilor universitari și administratorilor care au cel puțin doi ani de experiența în domeniu oportunitatea de a explora metodologia de predare și tehnicile de elaborare a curriculum-ului în Statele Unite.
  • Hubert H. Humphrey Fellowship - burse adresate tinerilor manageri din mediul public și privat pentru a desfășura activități de dezvoltare profesională la universități de elită din Statele Unite ale Americii.

La eveniment au participat, de asemenea și actualii bursieri Fulbright, din Statele Unite ale Americii, care își desfășoară activitatea la ULIM: dl Vadim Moldovan, City University, New York, care realizează o activitate de cercetare privind problemele sociale şi promovarea profesiei de asistent social. În același timp, este Director al Proiectului Casa Mare , care are misiunea de a dezvolta și promova profesia de asistent social în Republica Moldova, precum  şi în alte ţări post-sovietice. Un alt bursier Fulbright prezent la eveniment, a fost Kimberly Evarista , instituția de origine: Pace University, New York, care își desfășoara activitatea de cercetare în cadrul facultății Științe Economice, ULIM, tema cercetării fiind focusată pe preferinţele consumatorului din Republica Moldova. Bursierii și-au împărtășit experiența sa în cadrul programului și au oferit cîteva sfaturi utile pentru public în vederea obținerii bursei Fulbright. 

Menționăm că recent, s-a întors din SUA, dna Svetlana Chițu, Șef secția proiectare și monitorizare curriculară ULIM, care a benefciat de bursa Fulbright Faculty Development în perioada Septembrie 2014-Martie 2015. Printre Alumni  ai acestui program se mai enumeră dna Zinaida Sochirca, DIB și Ludmila Coadă, Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism. 

Lista completa a bursierilor poate fi consultată pe pagina web a Centrului Cooperare Internațională (CCI) din cadrul ULIM: 

La finalul evenimentului dna Valentina Ciumacenco, Director CCI, a mulțumit reprezentanților Ambasadei SUA pentru prijinul constant acordat ULIM și totodată, le-a mulțumit bursierilor Fulbright din SUA, găzduiți actualmente de ULIM pentru că au ales anume această universitate, dorindu-le succese mari în realizarea cercetării propuse.

Pentru mai multe detalii Vă rugăm să contactați Secția pentru Cultura și Presă a Ambasadei SUA la Chișinău la nr. tel. 40 83 00 sau să vizitați pagina web:  http://moldova.usembassy.gov/022715.html

NOTĂ: Programul Fulbright pentru anul academic 2016- 2017 se adresează studenților din ultimul an, ciclul licență, masteranzilor, doctoranzilor, cercetătorilor și lectorilor universitari.

!ATENŢIE! Termenul limită pentru a aplicare este  1 Iunie  2015.