Prima ședință a membrilor Senatului ULIM din anul universitar 2018-2019

Miercuri, 19 septembrie 2018, a avut loc ședința ordinară a Senatului ULIM, în cadrul căreia au fost prezentate și aprobate planurile de activitate pentru noul an universitar.

Directorii subdiviziunilor ULIM au reactualizat obiectivele și sarcinile pentru atingerea unor noi performanțe. Astfel, Valentina Ciumacenco, directorul Centrului de Cooperare Internațională ULIM, a propus realizarea unui șir de acțiuni, privind promovarea externă a universității, precum: dezvoltarea noilor parteneriate diplomatice și academice, participarea ULIM la clasamente internaționale, gestionarea proiectelor internaționale, organizarea vizitelor oficiale, a evenimentelor științifice internaționale, inaugurarea/renovarea centrelor, aulelor internaționale etc.

La fel, Ludmila Zmuncilă, directorul Oficiului Suport Academic a prezentat activitățile multidimensionale, ce urmează a fi întreprinse de membrii Consiliului pentru Asigurarea Calității. Dr. Mohammadifard Gholamali, directorul Centrului de Consiliere Psihologică și Orientare în Carieră a relatat că principalele elemente distinctive ale subdiviziunii vor fi: cercetarea, prevenția, intervenția și diversitatea.
În cadrul ședinței, s-a menționat că ULIM a fost recent certificat cu Standardul SM SR EN ISO 9001:2015, fapt ce va îmbunătăți procesul educațional și va satisface cerințele și așteptările utilizatorilor. 
La finalul ședinței, la decizia membrilor Senatului, Ordinul ULIM a fost oferit maestrului în arte, conf. univ. Petru Balan. Cu Medalia ULIM au fost distinse: Ala Dubițchi, metodista Facultății Informatică, Inginerie și Design, conf. univ. dr. Ecaterina Burlea și metodistele Oficiului Suport Academic, Emilia Sîrbu și Nadejda Biriucova. Diplome de Excelență au fost acordate lect. univ. Stela Guzun, prodecan Facultatea Științe Economice și metodistei Oficiului Suport Academic, Tatiana Panaghiu. Aceste distincții au fost conferite de rectorul ULIM Ilian Galben conf. univ. dr., cu ocazia împlinirii unei vârste frumoase și pentru succesele deosebite înregistrate în domeniul educațional și promovarea imaginii universității. 
La fel, pentru activitatea prodigioasă în cadrul procesului de acreditare a programelor de licență Psihopedagogie și Psihologie a Facultății Științe Sociale și ale Educației, au fost acordate Diplome de Excelență colaboratorilor: conf. univ. dr. Svetlana Rusnac, decanul Facultății Științe Sociale și ale Educației, lect. univ. Svetlana Haraz, șef Catedră Asistență Socială și Sociologie ”Nicolae Sali”, lect. univ. drd. Ecaterina Balan, lect. univ. Ina Moraru, lect. univ. drd. Natalia Musienco, prodecan Facultatea Științe Sociale și ale Educației, lect. univ. drd. Silvia Strogotean, conf. univ. dr. Adelina Ștefârța, Ludmila Zmuncila, director Oficiu Suport Academic, Stepanida Bletea, șefa serviciului Resurse Umane și Aspazia Sacovici, colaborator DIB.

Serviciul de Presă, ULIM