Profesori ULIM, alături de universitari din Europa şi SUA, la o conferință internațională, la Universitatea din Oradea

Un grup de cadre didactice, studenți masteranzi și doctoranzi de la Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială participă, timp de trei zile, la Conferința Internațională A social Europe for youth: education to employment (O Europă socială pentru tineret: de la educație la ocuparea unui loc de muncă), organizată de Universitatea din Oradea, cu suportul Comisiei Europene și Programului UE Jean Monnet. Conform presei locale, aproape 80 de comunicări ştiinţifice sunt rostite de 85 de profesori universitari, cercetători, studenți doctoranzi și masteranzi din centre universitare din Europa și SUA.

„Lucrările tratează teme precum: educație, egalitate și excluziune, comunicarea în rândul tinerilor și cultura socială, integrare socială și dialog social, guvernanța Uniunii Europene, politici sociale, modelul social european, valorile sociale și educația, educația și găsirea unui loc de muncă, piața muncii și perspective de angajare pentru tineri, jurnalism social”, spune conf. univ. dr. Gabriela Goudenhooft, şefa Departamentului Științe Politice și Științele Comunicării, citată de site-ul www.oradea-online.ro.

Dascălii și cercetătorii ULIM, printre cei mai activi

Dr. Svetlana Rusnac, decanul Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială și lectorii Silvia Strogotean și Natalia Musienco prezintă la Oradea un studiu de caz, realizat la ULIM privind calitatea învățământului universitar, conform evaluărilor studenților.

Formarea identităților sociale ale tinerilor este tema unei comunicări, aduse în atenție publică, de lectorul Rodica Bunescu-Chilimciuc. Integrarea noilor veniți în societățile gazdă: traumele apărute în tranziție, identitățile etnice și problemele de comunicare este un alt subiect dezbătut, la conferință, de dr. conf. univ. Adelina Ștefârță.

Autoevaluarea universitară, ca instrument de control al calității – este un alt studiu, semnat de profesoara Ludmila Zmuncilă. Dezvoltarea abilităților sociale la copiii cu nevoi educaționale speciale este tema comunicării, susținută de dr. conf. univ. Angela Calancea. Determinarea aspectelor cognitive, afective și comportamentale față de familiile care îngrijesc copii cu dizabilități – este subiectul unei cercetări ale profesoarelor universitare de la ULIM, Svetlana Haraz și Aliona Melentieva.

Cultura organizațională și satisfacția profesională a cadrelor universitare este tema unei discuții, inițiate de dnele Svetlana Rusnac și Ludmila Zmuncilă. Cultura organizațională, factor de realizare a excelenței academice este o altă lucrare, semnată de dna Ludmila Zmuncilă și prezentată la evenimentul științific, organizat de Universitatea din Oradea.

Angelina Olaru, Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM