Proiectul MINERVA „Consolidarea capacităților de gestionare a cercetării și a Științei Deschise ale instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova și Armenia”

În data de 5 februarie 2021, Academia de Studii Economice din Moldova a organizat, în regim on line, a treia întâlnire de lucru din cadrul proiectului MINERVA, „Consolidarea capacităților de gestionare a cercetării și a Științei Deschise ale instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova și Armenia” (versiunea engleza ”Strengthening Research Management and Open Science capacities of HEIs in Moldova and Armenia”), cu participarea partenerilor din Moldova, Armenia, Italia, Franța, Spania și Belgia.

Fiecare partener a prezentat realizarea activităților sale în cadrul pachetelor de lucru planificate în proiect, iar coordonatorul proiectului Olesea Sîrbu, prorector ASEM, a pus în discuție planul de lucru al proiectului pentru următoarea perioadă.

Universitatea Liberă Internațională din Moldova a fost reprezentată la acest eveniment de Valentina Ciumacenco, prorector pentru relații internaționale.

Proiectul MINERVA este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+.

Detalii suplimentare despre proiect, parteneri dar și activitățile sale, găsiți pe www.minerva-project.space

și https://www.facebook.com/MINERVAMOLDOVA/