Raportulului de dezvoltare umană 2019 al PNUD

Astăzi, 20 februarie, reprezentanții ULIM, au participat la evenimentul de lansare națională a Raportulului de dezvoltare umană 2019 al PNUD, care reflectă tendințele de dezvoltare în 189 de țări, inclusiv Republica Moldova

La eveniment au participat reprezentanți ai Guvernului, organizațiilor internaționale, partenerilor de dezvoltare și societății civile.  

Lansarea a fost realizată de Prim-ministrul Republicii Moldova, Ion Chicu și Agi Veres, Directoarea Adjunctă pentru Europa și Asia Centrală a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Raportul are drept scop de a identifica și examina care sunt inegalitățile, atât în termeni de venituri, cât și non-venituri, ce amenință dezvoltarea durabilă a țărilor și cum pot fi adresate efectele negative ce le au acestea asupra bunăstării populației.

Prezentarea rezultatelor Raportului a fost urmată de o dezbatere despre inegalități cu reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și vorbitorii notabili din comunitatea de dezvoltare internațională și societatea civilă. Grupul de experți locali au participat la elaborarea unui document de poziție locală privind inegalitățile, care va continua într-o serie de documente de politici privind formele și factorii specifici ale inegalităților.

În cadrul dezbaterilor, au fost prezentate prevederile Programului de ajutor social, ca perspective fiind consolidarea acestuia prin indexarea anuală a venitului lunar minim garantat și majorarea anuală a punctajului indicatorilor de bunăstare, restructurarea acestuia în scopul asigurării asistenței familiilor cu mulți copii, monoparentale, precum și reglementarea serviciilor sociale pentru familii defavorizate și care au în componența sa persoane cu dizabilități. 

Republica Moldova a pierdut 10,4% din dezvoltarea sa umană din cauza inegalităților și în prezent se clasează pe locul 107 din 189 de țări și teritorii conform indicelui dezvoltării umane (IDU). IDU măsoară progresul național în sănătate, educație și venituri. Majoritatea inegalităților în Moldova derivă din inegalitățile în venituri (14%), inegalitățile în speranța de viață la naștere (9,6%) și inegalitatea în educație (7,3%).

Abordarea inegalităților necesită un mix de noi măsuri de politici incluzive, noi parteneriate și mai presus de toate, o înțelegere a ceea de ce au nevoie de fapt oamenii pentru a putea trăi o viață lungă, sănătoasă și productivă. Guvernele, împreună cu alți actori interesați, la toate nivelele, trebuie să descifreze complexitatea inegalităților, să identifice și să testeze soluții inovative pentru a curma inegalitățile.

Acestea sunt concluziile evenimentului de lansare națională a Raportului global de dezvoltare umană, organizat de Ziua Mondială a Justiției Sociale.

PNUD Moldova va desfășura în 2020 o serie de dezbateri naționale pe marginea provocărilor și soluțiilor de depășire a inegalităților din Republica Moldova.

În acest context reamintim că la  24 ianuarie curent, Universitatea Liberă Internațională din Moldova a devenit membră a inițiativei Națiunilor Unite „Academic Impact” (UNAI), regăsindu se alături de alte 1300 instituții academice și centre de cercetare de prestigiu din peste 130 de țări. ULIM este unica instituție din Republica Moldova care face parte din această rețea, ce va participa la abordarea şi identificarea soluţiilor pentru problemele globale într-un cadru internaţional unic de dialog şi cooperare.