Ședința de lansare a proiectului MHELM (Moldova Higher Education Leadership and Management) 

În perioada 25-26 noiembrie 2019 are loc sedinta de lansare aproiectului MHELM (Moldova Higher Education Leadership and Management), Încadrul căruia  Universitatea LiberăInternațională din Moldova  are statutul de membru al Grupului consultativ. ULIM este reprezentată la ședinta de lansare a proiectului de prorectorii Valentina Ciumacenco și Alexandru Cauia. 

Leadership și Management în Învățământul superior din Republica Moldova/Moldova Higher Education Leadership and Management / MHELM
Project Reference Number: 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP
Tipul proiectului: Proiect Național, proiect structural Buget: 844,453.00 Euro
Obiectiv major

Consolidarea guvernanței, a planificării strategice și a managementului în universitățile din Moldova, pentru a sprijini reforma sectorului prin creșterea capacității de conducere și a capacității de gestionare.

Obiective specifice
- Identificarea unde se pot aplica cele mai bune practici din universitățile partenere ale UE în ceea ce privește proiectarea și livrarea programelor de dezvoltare profesională pentru a crește capacitatea de conducere și de gestionare a universităților moldovenești;
- Elaborarea unui program de instruire destinat dezvoltării managementului învățământului superior, axat pe guvernare, planificare strategică și management, adecvat pentru livrarea în universitățile din Republica Moldova.
- Instruirea personalului universităților din Moldova în vederea livrării programului destinat dezvoltării managementului și leadershipului;
- Crearea unei infrastructuri care să sprijine și să susțină programul de dezvoltare a leadershipului și managementului;
- Pilotarea și implementarea ulterioară a noului program de dezvoltare a leadershipului și managementului în universitățile din Moldova;
- Diseminarea informatiei despre noul program și constatările pentru învățământul superior din Republica Moldova.

CONSORTIUM
Coordonatorul proiectului/Aplicantul – Universitatea Tehnică a Moldovei
Partenerii din Republica Moldova
• Universitatea Tehnică a Moldovei
• Academia de Studii Economice din Moldova
• Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți
• Universitatea de Stat din Cahul
“Bogdan Petriceicu Hasdeu”
• Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemitanu"
• Universitatea de Stat din Moldova
• Universitatea Agrară de Stat din Moldova
• Ministerul Educației, Culturii și Cercetării Parteneri țări din UE
• University of Gloucestershire, UK
• ISOB INSTITUT FUR SOZIALWISSENSCHAFTLICHE BERATUNG, Germany
• Universitatea Transilvania din Brașov
Parteneri Asociați (Republica Moldova)
• Consiliul Rectorilor din Republica Moldova

Coordonatorul proiectului – Universitatea Tehnică a Moldovei, Larisa BUGAIAN, [email protected]