Seminar public „Politica memoriei istorice în contextul amenințărilor hibride”

Vineri, 5 noiembrie curent, la ULIM, Aula Lituania, a avut loc seminarul public online “Policy of Historical Memory in the Context of Hybrid Threats (Politica memoriei istorice în contextul amenințărilor hibride)”. Evenimentul a fost organizat de Ambasada Republicii Lituania în Republica Moldova, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Jurnalism ULIM, Centrul de informare al UE din cadrul DIB ULIM, CCI ULIM și a avut drept scop documentarea cu privire la ameninţările hibride în adresa Lituaniei şi politica memoriei.

În deschiderea evenimentului, moderat de Dna Larisa Patlis, director interimar Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM, Dna Valentina Ciumacenco, dr., conf. univ., Prorector pentru Relaţii Internaţonale ULIM a luat cuvântul de salut.

Colonelul Dainius Kazlauskas, atașatul militar al Lituaniei, în cuvântul său de salut, a ținut să mulțumească pentru găzduirea evenimentului şi a făcut cunoştinţă cu speakerii evenimentului: Dnul Tomas Čeponi şi  Dna Auksė Ūsienė,reprezentanți ai Departamentului comunicare strategică al Forțelor Armate Lituaniene, care au abordat informaţii utile şi importante cu privire la politica memoriei şi ameninţările hibridie în adresa Lituaniei.

Evenimentul a fost organizat în format hibrid, online și offline, cu participare a studenţilor şi profesorilor de la Facultatea RIŞPJ ULIM şi de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți şi a reprezentat o oportunitate importantă de informare şi conştientizare iar, în final, participanții au apreciat utilitatea seminarului.