ULIM ÎȘI ÎMBOGĂȚEȘTE PARTENERIATELE STRATEGICE

Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM) a semnat un acord de cooperare interuniversitară cu Universitatea Sulkhan-Saba Orbeliani din Tbilisi, pentru dezvoltarea de activități în parteneriat pe termen lung cu această instituție prestigioasă de învățământ superior și de cercetare din Georgia.
Parteneriatul dintre Universitatea Liberă Internațională din Moldova și Universitatea Sulkhan-Saba Orbeliani va acoperi preponderent domenii precum științele sociale, politice și umaniste, dreptul, business și turismul.
Colaborările vizează diverse ramuri, tematici și obiective interdisciplinare și implică cadrele didactice, cercetătorii și studenții instituțiilor partenere. Acestea se pot materializa prin susținerea inițiativelor culturale, științifice, didactice de promovarea programelor de formare continuă, participarea în comun a cadrelor didactice universitare și a studenților la forumurile științifice; dezvoltarea de parteneriate funcționale pentru elaborarea și implementarea diverselor tipuri de proiecte internaționale; publicarea în reviste și culegeri științifice internaționale a rezultatelor cercetărilor realizate de cadrele didactice universitare, studenții instituțiilor partenere; realizarea stagiilor de cercetare, mobilitate academică de cadrele didactice universitare, studenți etc.