ULIM își confirmă poziția de lider în domeniul învățământului superior din Republica Moldova

Pentru a patra oară consecutiv, Universitatea Liberă Internațională din Moldova a fost inclusă în clasamentul mondial al universităților U-Multirank-2018, ediția a V-a.

Cea de a cincea ediție a U-Multirank este cea mai mare de la lansarea sa, incluzând 1614 instituţii de învăţământ superior din 95 de ţări. 
În peisajul complex al sistemelor de clasificare și ierarhizare, U-Multirank reprezintă un instrument aparte, generat la inițiativa Comisiei Europene. 
U-Multirank este o abordare multidimensională, axată pe clasamentul internațional al instituțiilor de învățământ superior. Având în vedere abordarea multidimensională, U-Multirank este primul clasament la nivel mondial care oferă o imagine completă a diversității performanței universitare, oferind utilizatorilor informații din mai multe arii de cunoaştere. 
Contrar clasamentelor tradiționale internaționale, evaluările „U-Multirank” se bazează pe cinci domenii-cheie: performanța în cercetare, calitatea procesului de învățământ (predare-învățare), dimensiunea internațională, succes în transferul de cunoștințe (parteneriate cu mediul de afaceri și start-up-uri) și implicarea regională. 
Rezultatele obținute poziționează ULIM pe locuri fruntașe și pe poziții comparabile cu cele ocupate de universitățile din consorțiu. Printre punctele forte ale ULIM, confirmate de U-Multirank-2018, sunt: procentul de studenți internaționali (inclusiv cei veniți prin programe de mobilitate) din numărul total de studenți; ponderea ridicată a programelor de licență și master în limbi străine; personal academic din afara țării angajat cu normă întreagă; grade științifice conferite cetățenilor străini; numărul ridicat de parteneriate strategice; ponderea ridicată a absolvenților de licență și masterat angajați în regiune; rata ridicată de promovare a programelor de licență și masterat în perioada reglementată; stagii de practică organizate pentru studenți în țară și străinătate; poziții de post-doc. etc. 
Din cele 1614 universități din peste 95 de țări din cadrul ediției a V-a, 56% sunt din Europa, 19% - din America de Nord, 5% - din Asia și 5% - din Oceania, America Latină și Africa. ULIM este unica instituție de învățământ superior din Republica Moldova care a apărut inițial în topul respectiv. A se vedea clasamentul: https://www.umultirank.org/…/free-international-university-…
Instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, cuprinse actualmente în acest clasament, sunt: Universitatea Libera Internațională din Moldova (inclusa pentru a patra oară consecutiv), Universitatea de Stat din Moldova (inclusa pentru a treia oară consecutiv) și Universitatea Tehnică din Moldova (inclusă pentru a doua oară în acest clasament). 
U-Multirank este rezultatul unei inițiative care își are originea într-o conferință organizată sub președinția franceză din 2008 a Uniunii Europene, care a solicitat o nouă clasificare a universităților bazată pe o metodologie care reflectă o varietate de dimensiuni de excelență în context internațional. Ulterior, pentru a asigura imparțialitatea, calitatea și verificarea, Comisia Europeană a selecționat un consorțiu independent care să efectueze clasificarea. Centrul pentru învățământ superior (CHE) din Germania și Centrul pentru studii politice de învățământ superior (CHEPS) din Țările de Jos conduc inițiativa. Acestea colaborează cu parteneri printre care se numără Centrul pentru studii științifice și tehnologice de la universitatea Leiden (CWTS), editura științifică Elsevier, fundația Bertelsmann și firma de software Folge 3. (Mai multe detalii: https://ec.europa.eu/education/initiatives/u-multirank_ro ).

Serviciul de Presă, ULIM