ULIM este gazda unei noi mobilități academice de predare în cadrul programului Erasmus +

În baza acordului de colaborare semnat între Universitatea Liberă Internațională din Moldova și Academia de Studii Economice ”D. A. Tsenov” din Svishtov, Bulgaria, în perioada 2 - 6 aprilie 2018, prof. univ. dr. Rumyana Mihaylova, se află, la ULIM, în mobilitate de predare, în cadrul Programului pentru educație, formare, tineret și sport Erasmus+ al UE.

Însoțită de directoarea Centrului Cooperare Internațională din cadrul ULIM, dna Valentina Ciumacenco, oaspetele din Bulgaria, în prima zi a mobilității sale academice, a vizitat sălile de lectură, laboratoarele, centrele de limbă și cultură, a purtat discuții cu conducerea și cadrele didactice de la Facultatea Științe Economice.
Discuțiile s-au axat, de asemenea, și pe identificarea noilor perspective de colaborări administrative și academice, precum și perfecționarea continuă a personalului ambelor instituții în vederea unei mai bune gestionări a procesului de internaționalizare. 
Academicianul Gheorghe Mișcoi a remarcat, în context, că asemenea experiențe sunt binevenite, deoarece, astfel se consolidează oportunitățile de cooperare internațională dintre instituțiile de învățământ superior.
”Universitatea Liberă Internațională din Moldova se deosebește de celelalte din țara noastră prin faptul că oferă posibilitate tinerilor să-și desfășoare studiile în diverse limbi precum: română, rusă, franceză și engleză. În afara orelor, profesorii noștri se implică în diverse proiecte de cercetări științifice și trebuie să optimizăm toate resursele pentru a participa cât mai intens în programe internaționale”, a evocat Acad. Gheorghe Mișcoi.
Dna Rumyana Mihaylova susține, la ULIM, o serie de prelegeri studenților, masteranzilor economiști la tema obiectul și metoda contabilității. Oaspetele de la Academia de Studii Economice ”D. A. Tsenov” va organiza și o masă rotundă, cu genericul ”Sistemul de contablitate din Bulgaria ”.
Dna Valentina Ciumacenco a menționat, în context, că în luna martie curent, Galina Lisa, dr, conf. univ., de la facultatea Știinte Economice ULIM, s-a aflat, de asemenea, în program de mobilitate în scop de predare la instituția parteneră din Bulgaria, prin intermediul aceleiași platforme europene.
Totodată, în cadrul Acordului de colaborare cu Academia de Studii Economice ”D. A. Tsenov” o studentă a programului de studii „Business și Administrare” se află în mobilitate Erasmus+ la Universitatea din Svishtov, pentru un semestru de studii și că există speranțe ca numărul studenților și cadrelor didactice care vor profita de mobilitate va crește.