ULIM ocupă poziții fruntașe în clasamentul U-Multirank al Uniunii Europene

Pentru a treia oară consecutiv, ULIM a fost inclusă în clasamentul mondial U-Multirank-2017, ediția a IV-a, inițiată de Comisia Europeană, în mai 2014. În pofida topurilor internaționale tradiționale, evaluările U-Multirank se bazează pe cinci domenii-cheie: performanța în cercetare, calitatea procesului de învățământ (predare-învățare), orientarea internațională, succesul în transferul de cunoștințe (parteneriate cu mediul de afaceri și start-up-uri) și implicarea regională. Totodată, noul clasament ia în considerare și opiniile a 100 000 de studenți de la universitățile implicate.

Instituțiile de învățământ superior  incluse în ediția din anul acesta au fost evaluate în baza a 35 de indicatori,  astfel încât Clasamentul U-Multirank permite evaluarea acestora din diverse perspective și anume: secțiunea “For students” (ajută studenții sa găsească universitățile preferate pentru a fi comparate între ele), secțiunea “Compare” (permite fie compararea universităților similare, fie a unei anumite instituții cu altele), secțiunea “At a glace” (presupune vizualizarea profilurilor universităților și oferă detalii asupra celor mai avantajoase aspecte privind una sau alta) și secțiunea “Readymade” (facilitează determinarea universității celei mai bune într-un anumit domeniu de activitate). 

Rezultatele obținute poziționează ULIM pe locuri fruntașe și pe poziții comparabile cu cele ocupate de universitățile din consorțiu. Punctele forte ale ULIM, confirmate de U-Multirank-2017, sunt: ponderea ridicată a programelor de licență și master în limbi străine, personalul academic din afara țării, gradele științifice conferite cetățenilor străini, parteneriatele strategice de cercetare,  ponderea ridicată a absolvenților de licență și masterat angajați în regiune, rata ridicată de promovare a programelor de licență și masterat în perioada reglementată, spin-off-uri raportate la personal, output-ul legat de artă, stagii de practică organizate pentru studenți în țară și străinătate, poziții de postdoc. etc. 

Din cele 1500 universități din peste 99 de țări din cadrul ediției a IV-a, 56% sunt din Europa, 19% - din America de Nord, 5% - din Asia și 5% - din Oceania, America Latină și Africa. ULIM este unica instituție de învățământ superior din RM, inclusă pentru a treia oară consecutiv, în topul respectiv:

Instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, cuprinse în acest clasament, suntULIM (inclusă pentru a treia oară consecutiv în acest clasament), USM (inclusă pentru a doua oară consecutiv) și UTM (inclusă pentru prima dată).  

Clasamentul este elaborat de un consorțiu independent, condus de Centrul pentru Învățământul Superior (CHE) din Germania și de Centrul pentru Studii Politice de Învățământ Superior (CHEPS) din Țările de Jos. Printre parteneri se numără Centrul pentru Studii Științifice și Tehnologice de la Universitatea Leiden (CWTS), specialiștii în informație de la Elsevier, Fundația Bertelsmann și firma de software Folge 3. Consorțiul colaborează, de asemenea, cu parteneri naționali și cu organizații ale părților interesate reprezentând studenții, universitățile și întreprinderile pentru a asigura exhaustivitatea și acuratețea.
 
Noua clasificare este imparțială, bazată pe date și criterii măsurabile. Datorită abordării sale multidimensionale, aceasta este adecvată oricărei universități sau colegiu, ce doresc să obțină informații referitoare la performanțele sale. Utilizatorii individuali pot, totodată, să obțină o clasificare „personalizată”, care să reflecte nevoile lor. Aceasta le va permite să se documenteze în privința instituțiilor sau disciplinelor preferate și să pondereze criteriile în funcție de preferințele proprii.
 
U-Multirank este rezultatul unei inițiative care își are originea într-o conferință organizată sub președinția franceză din 2008 a Uniunii Europene, care a solicitat o nouă clasificare  a universităților, bazată pe o metodologie care să reflecte o varietate de dimensiuni ale excelenței într-un context internațional.

Mai multe detalii despre clasamentul U-Multirank, găsiți AICI (View in Google), inclusiv comunicatul oficial  de presă din 30 martie curent privind anunțarea rezultatelor <i>U-Multirank</i>, ediția 2017 (View in Google).

Centrul Cooperare Internațională, ULIM