”ULIM oferă şanse practice tinerilor să devină lideri veritabili în societate”

Dna Mariana Zubenschi, cadru didactic la Facultatea Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, este dascălul care în formarea sa profesională a pus accent pe diversitatea educațională în țară și străinătate. A ajuns chiar la universitatea unde a studiat președintele Barack Obama - Columbia University din New-York, la Faculty Development Fellowship Program, în perioada 2012-2013. În anul 2015, a obținut Premiul Academic al Societății Civile, oferit de Open Society Foundation, prin concurs, pentru conceperea unui curs privind metodologia cercetării în domeniul științelor socio-umane, la Columbia University, instituție din topul universitar mondial.

O carte de vizită solidă, exemplu academic de urmat

Vizita de lucru în Sudan, în 2008, la Institutul de Științe și Tehnologii John Garang de Mabior, i-a marcat îndeosebi activitatea dnei Mariana Zubenschi, unde s-a ocupat de elaborarea programului de predare a lecțiilor de fiziologie umană, anatomie și fiziologie umană, biologie animală, ecologie, biologie vegetală, biologie și chimie. În 2010, a participat la un training în SUA privind implementarea tehnologiilor moderne în serviciul băncii de sângeorganizat de Global Healing și Blood Source.

În 2011, am fost selectată prin concurs academic la Școala de vară The Network Scholarship a Open Society Foundation, la Istanbul Bilgi University, din Turcia, laureat internaţional şi pioner al universităţilor din lume. Acolo a fost instruită în scrierea academică și dezvoltarea curriculei universitare.

În prezent, dna Mariana Zubenschi predă, la ULIM, cursuri de economie socială şi management al proiectelor sociale, studii avansate în asistenţa socială şi expertiza socială, metode de cercetare în acţiune, sociologie generală, elemente de medicină socială şi asistenţă perinatală, dezvoltare comunitară etc.

”Ajung în ipostaza de mentor și prieten, care-și poate valorifica studenții”

”Obiectivele de bază ale disciplinelor predate la ULIM țin de sensibilizarea tinerilor asupra importanţei profesiei de asistent social şi a impactului practicilor adoptate în soluţionarea problemelor viitorilor clienți. Facem apel la principiile universaliste internaționale ale asistenței sociale în abordarea individualizată. Unul dintre proiectele noastre în cadrul disciplinei Dezvoltare comunitară  este  plasarea agenţiilor sociale din Republica Moldova pe harta google map. A fost o idee, ce a dovedit la modul practic regăsirea viitorilor specialiști în regiunile rurale de unde provin”, explică dna Mariana Zubenschi.

Studenții asistenți sociali sunt puși în situația de a căuta soluții problemelor identificate în rândul potențialilor clienți, prin prisma propriilor părinţi sau cunoștințe. ”Uneori mă simt ca sunt ca un plugar în câmp, împrăştiind seminţele de grâu, iar unele au şansa de a încolţi în această primăvară, iar altele mai au nevoie de susţinere, pentru a da roade. Studenţii noștri vin cu experienţe individuale şi eu ajung în ipostaza de mentor și prieten, care-i poate valorifica”, mărturisește doamna profesoară. 

Disciplinele de la Catedra Sociologie și Asistență Socială  au viitor sigur pe piață

Pentru R. Moldova asistenţa socială, de rând cu alte profesii noi, reprezintă o provocare veritabilă, ce solicită integrarea de cadre profesioniste pe piața forței de muncă, lupta cu stereotipurile create, prestigiul profesional ş.a. ”La nivel național, legătura dintre educație, cercetare și nevoile comunitare sau individuale ar trebui revizuite, ca o condiție pentru schimbări.

Astfel, se vor putea aborda dilemele existente ce se autentifică prin numărul mic al mecanismelor şi practicilor de advocacy, comunicare, transparență a procesului decizional, sinergii între părțile interesate și mediile profesioniste sau mişcările sociale etc.

Sine qua non disciplinele propuse de Catedra Sociologie și Asistență Socială ”Nicolae Sali”  au un viitor sigur pe piaţa internaţională şi naţională, iar elementul cheie al succesului este adaptarea conţinuturilor predate la necesităţile practice în diversificarea serviciilor destinate populaţiei, astfel ca fiecare nevoie să fie satisfăcută printr-o ofertă reală, viabilă şi multidisciplinară”, susține dna Mariana Zubenschi.

Domnia sa recomandă studenților să profite din plin de oportunităţile oferite de ULIM, atât prin activităţi curriculare cât şi extracurriculare, ce satisfac standardele internaţionale. ”ULIM are deschidere spre experienţe şi practici naționale și mondiale. Observăm că studenţii noştri investesc mult în formarea lor ca buni profesioniști, iar ULIM le oferă şanse să devină lideri veritabili în societate”, relevă dna dascăl.

Angelina Olaru, Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM

Lista lucrărilor dnei Mariana Zubenschi în domeniul psihologiei sociale, asistenţei sociale şi educaţiei, doar articolele acreditate de Tomson Reuters, din bazele internaţionale:

Zubenschi, M.V. (2016). DIVERSITY, SUCCESS, MOTIVATION, BURNOUT AND PROFESSIONALISM AMONG YOUNG PEOPLE IN MOLDOVA, în: Aniversary Edition World Lumen Congress, Logos Univerality. Mentality Education Novelty,Thomson Reuters accredited articleeISSN: 2357-1330, p.1101-1108,

http://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/wlc2016fa135f.pdf (View in Google)

Zubenschi, M.V. (2016). THE RELATIONSHIPS BETWEEN VOCATION AND PROFESSIONAL SUCCESS IN MEDICINE, EDUCATION AND SOCIAL WORK.    LUMEN NASHS 2015, International Conference, Central And Eastern European Lumen Conference: New Approaches In Social And Humanistic Sciences, Thomson Reuters (Former Isi Thomson Reuters), p.531-540, http://www.edlearning.it/proceedings/moreinfo/20150911.htm

Zubenschi, M.V. (2016). THE IMPACT OF PROFESSIONAL ACTIVITY ON VOCATIONAL SUCCESS (published article in periodicals with 0,8 c.a). În: EUREM 2016 Conference Proceedings, ISBN 978-9975-3005-4-4, p.260-270, https://mruni.pure.elsevier.com/files/8483542/CD_EUREM_CONFERENCE_FINAL.pdf (View in Google)

Zubenschi, M.V. (2015). PROFESSIONAL DIVERSITY IN SOCIAL WORK AND IT'S PROFESSIONAL ANCHORS IN MOLDOVA, În: Kaleidoscope of time: Acceleration, inversion, non-linearity, diversity, Collection of articles on materials of the international interdisciplinary conference, "Kaleidoscope of time: acceleration, inversion, non-linearity, diversity», УДК 304.2, ISBN 978-5-7433-2971-7, ББК 87.21+115К 17, 2016, p.283-291

Zubenschi, M.V. (2013). CONTEMPORAY ASPECTS OF PATHS OF SUCCESS AND ANCHORS OF PROFESSIONALISM IN MOLDOVA.  În: International Journal of Arts Multidisciplinary Though, 2013, Volume 03, Number 04, Copyright c 2013 by UniversityPublications.net, p.515 – 524, http://universitypublications.net/ijmt/0304/pdf/U3N297.pdf (View in Google)

Zubenschi, M.V. (2012). THE VOCATION  AS INTERSECTION OF TALENTS AND  NECESSITIESUSA, Journal of Teaching and Education,ISSN: 2165-6266 :: 1(7):275–282 (2012); Copyright c 2012 by University Publications.net,  p.275-282, http://ijasvegas2012.sched.org/event/f0975e83486d05673f2c12c59d9e9