Universitatea Liberă Internațională din Moldova la prima conferință de valorizare a rezultatelor proiectelor Erasmus+ dedicată învățământului superior

Universitatea Liberă Internațională din Moldova la prima conferință de valorizare a rezultatelor proiectelor Erasmus+ dedicată învățământului superior, fiind reprezentată de Valentina Ciumacenco, Director al Centrului Cooperare Internațională și de Ludmila Coadă, director al Şcolii Doctorale în Științe Umaniste, Politice și ale Comunicării.

În perioada 10-12 octombrie 2018, la București, a avut loc conferința „Erasmus+ în învățământul superior: un pas dincolo de mobilitate”, organizată de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) în colaborare cu Oficiul National Erasmus+ (NEO) din Moldova. În deschiderea evenimentului, cei 130 de participanți, reprezentanți ai universităților, prorectori, directori și membri ai Biroului de Relații Internaționale s-au întâlnit cu reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, Ministerului Educației Naționale, Consiliului Național al Rectorilor, ai ANPCDEFP și NEO. Mesajele de susținere, colaborare și apreciere a activităților de internaționalizare prin programul Erasmus+ și dincolo prin alte finanțări, inclusiv prin Fondul de Dezvoltare Instituțională – Domeniul D2 – Internaționalizare, au fost transmise de Ligia Deca, consilier al Administrației Prezidențiale, prof. univ. dr. Ion Ciucă, de la Direcția Generală a Învățământului Superior din cadrul Ministerului Educației Naționale, de Doina Usaci, de la Direcția Politici în domeniul Învățământului Superior din Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, de Ovidiu Folcuț, vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor din România și de Cristina Gherman, administrator al Oficiului Național Erasmus+ din Moldova. În cele două zile ale conferinței au fost analizate experiențele de succes ale universităților din Republica Moldova și din România finanțate prin acțiunile Programului Erasmus+, s-au realizat schimburi de experiență și s-au pus bazele unor viitoare colaborări. Sesiunile pe grupuri de lucru au fost orientate pe împărtășirea bunelor practici pentru toate categoriilor de proiecte Erasmus+, Strategic Partnerships, Capacity Building, Knowledge Alliances, Jean Monnet, Sector Skills Alliances etc. În cadrul acestor sesiuni, ULIM a fost apreciată pentru progresele înregistrate în domeniul internaționalizării academice. Universitatea Liberă Internațională din Moldova şi-a asumat responsabilitatea de a fi un partener activ în formarea Spaţiului european al învăţământului superior, având drept ţintă principală a strategiei sale pentru dezvoltare modernizarea şi internaţionalizarea învăţământului superior, încercând, în acelaşi timp, să-şi armonizeze propria cultură academică cu cea europeană. Având în vedere motivaţiile, inclusiv competiţia globală în creştere, solicitările şi aşteptările studenţilor, şi nevoia de a diversifica sursele de finanţare, ULIM ia măsuri conştiente pentru a profita de dimensiunea internaţională a vieţii universitare şi pentru a menţine tradiţia universităţii, a remarcat directoarea Centrului Cooperare Internațională, ULIM, în cadrul evenimentului. Internaţionalizarea este văzută ca o modalitate de a adăuga plus valoare activităţilor noastre de bază: educaţia, cercetarea şi serviciile în sprijinul comunităţii. Pe lângă conservarea bunelor practici identificate şi maximizarea calităţii proiectelor existente, pentru a atinge obiectivele internaţionalizării este nevoie să ne concentrăm asupra unor domenii cheie şi să dăm prioritate unui set de acţiuni menite să atragă rezultate mai eficiente. Programul UE Erasmus + sprijină acțiunile, cooperarea și instrumentele compatibile cu obiectivele Strategiei Europa 2020 și inițiativele sale emblematice, cum ar fi Tineretul în mișcare și Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă. De asemenea, programul contribuie la atingerea obiectivelor cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale și ale Strategiei UE pentru tineret prin intermediul metodelor deschise de coordonare. Investiția în cunoștințe, aptitudini și competențe va aduce beneficii pentru persoane fizice, instituții, organizații și pentru societate în ansamblu, contribuind la creșterea economică și la asigurarea echității, prosperității și a incluziunii sociale în Europa și nu numai.