Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM) continuă să intensifice relațiile de colaborare reciproc avantajoasă cu universități de top

La 28 septembrie curent, între Universitatea Liberă Internațională din Moldova și Universitatea din Sevilla, Spania, a fost semnat un protocol de cooperare care prevede promovarea colaborărilor didactico-științifice și culturale între cele două instituții.
Colaborările se pot materializa prin susținerea inițiativelor culturale, științifice, didactice de promovarea programelor de formare continuă, în co-diplomare; participarea în comun a cadrelor didactice universitare și a studenților la forumurile științifice; dezvoltarea de parteneriate funcționale pentru elaborarea și implementarea diverselor tipuri de proiecte internaționale; publicarea în reviste și culegeri științifice internaționale a rezultatelor cercetărilor realizate de cadrele didactice universitare, studenții instituțiilor partenere; realizarea stagiilor de cercetare, mobilitate academică de cadrele didactice universitare, studenți etc.
Colaborările vizează domenii diverse, tematici și obiective interdisciplinare și implică cadrele didactice, cercetătorii și studenții instituțiilor partenere.
Pentru executarea prevederilor prezentului Acord, Universitatea Liberă Internațională din Moldova și Universitatea din Sevilla vor delega persoanele responsabile pentru precizarea unor obiective concrete, dar nu mai rar decât o dată în an, în scopul valorificării prevederilor prezentului Acord şi precizării activităților comune ulterioare.
Universitatea din Sevilla (în spaniolă Universidad de Sevilla) este o universitate fondată la Sevilla (Spania) în 1505, sub numele de Colegio Santa María de Jesús. Ea are peste 65.000 de studenți și este una din cele mai bine cotate universități din Spania.
În prezent, ULIM are încheiate acorduri bilaterale cu cinci instituții de învățământ superior din Spania.