"Valorile europene și diplomația culturală: întâlniri de tineret Ucraina - Moldova"

În perioada 20-23 octombrie 2020 s-a desfășurat proiectul "Valorile europene și diplomația culturală: întâlniri de tineret Ucraina - Moldova".

Evenimentul a fost organizat de către Ministerul Afacerilor Externe din Ucraina, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al RM, Societatea Științifică pentru Istoria Diplomației și Relațiilor Internaționale, Institutul pentru Relații Internaționale al Universității Taras Shevchenko din Kyiv, Fundația Hanns Seidel din Ucraina și partenerii din Republica Moldova – Ambasada Ucrainei la Chișinău, Universitatea Liberă Internațională din Moldova  și Universitatea de Stat din Moldova.

ULIM a fost reprezentat la acest proiect de echipa compusă din prorectorul pentru relații internaționale, Valentina Ciumacenco, cadre didactice și studenți de la Facultățile Drept și Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism, după cum urmează: Ludmila Coadă, Elena Mărgineanu, Ovidiu Ceban, Daniela Braga, Ludmila Nichita, Luminița Miron, Filip Cojocaru, Iuliana Vîrlan, Alexandru Mutruniuc, Ion Lisnic.

Lucrările taberei transfrontaliere de tineret au fost desfășurate în format online. În cadrul acesteia au fost abordate în discuții subiecte ca: diplomația culturală și importanța acesteia în cadrul relațiilor  internaționale;  diplomația culturală ca instrument de înțelegere reciprocă intre popoare;  diplomația culturală și diplomația oficială: puncte de convergență și interacțiune; diplomația culturală dintre Ucraina și Republica Moldova; rolul inițiativelor publice în domeniul diplomației culturale în modelarea imaginii statului și dezvoltarea acestuia; protocolul și simbolurile de stat.

Tinerii au avut posibilitatea de a interacționa  cu ambasadori, lideri politici,  experți și profesori ce activează domeniu. Ei și-au asumat cu responsabilitate statutul de a fi „ambasadori” ai universității și țării lor, atunci când au prezentat cartea de vizită  a acestora.