Ziua Internationala a Familiei marcata de Caritas Moldova la ULIM

Pe data de 15 mai 2014, în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova s-a desfășurat Conferința Internațională Științifico – Practică”Păstrarea integrității familiei – politică prioritară pentru protecția copilului” organizată de către Misiunea Religioasă Catolică Caritas Moldova în cadrul proiectului ”Familia este prioritară – drepturile copilului acum!” finanțat de către Caritas Austria și sprijinul financiar al Cooperării Austriece pentru Dezvoltare.

Conferința a întrunit peste 150 de participanți din Moldova, Ucraina, Bielorusia, România și Austria, practicieni și academicieni, asistenți sociali, psihologi, manageri și educatori, masteranzi, doctoranzi. Printre oaspeți de onoare s-au numărat Episcopul Catolic de Chișinău, Anton Coșa, Ministra Muncii Protecției Sociale și Familiei din R. Moldova, dna Valentina Buliga, Șeful CAD, Ambasada Austriei, dl Gerhard Schaumberger, dl Valeriu Ghilețchi, deputat în Parlamentul R. Moldova și dna Barbara Wolf de la Caritas Viena, partenerii Caritas Moldova de la Fundația ”Aspern” din Kiev și Caritas Bielorusia.

Participanții au dezbătut subiecte precum rolul Bisericii și modul de implicarea a acesteia în promovarea familiei și susținerii membrilor acesteia, aspecte morale și etice, modelul Caritas in diferite țări în asistarea familiei și membrilor acesteia, rolul statului în punerea în aplicare a protecției sociale a familiilor și copiilor și politicile guvernamentale, familia contemporană: necesități și riscuri în îngrijirea copilului, rolul mediului academic în studierea problemelor conexe familiei, pregătirea cadrelor și a tinerii generații, asistența familiilor cu risc de separare sau în divorț, reforme pro-familie, practici pozitive, prevenirea instituționalizării copilului: lucrul cu familia, familia ca partener în integrarea socială a membrilor vulnerabili și altele.

Concluziile care s-au impus în urma conferinței sunt că familia, uniunea dintre un bărbat și o femeie, este un institut premergător statului și interesele acestuia trebuie puse înaintea altora. Politicile și programele trebuie să țină cont de interesele familiei și membrilor acestei, mai ales a celor mai vulnerabili. De aceea tot mai multe acțiuni trebuie îndreptate spre educarea tinerilor generații să creeze familii, pregătind tinerii, atât acasă, cât și în instituțiile de învățământ, la viața de familie și educarea fiilor, promovând școala părinților. Promovarea culturii vieții trebuie să devină pentru noi toți unul din obiectivele principale. Iar valorile morale fundamentale trebuie să stea la baza dezvoltării sociale, a politicilor statului, programelor sociale și a educației.

„Importanţa deosebită a educaţiei în viaţa omului şi influenţa ei din ce în ce mai mare asupra dezvoltării societăţii contemporane, constituie pentru Biserică obiectul unei atenţii deosebite”. În acest sens enumeră ordinea responsabililor educaţiei.

A) Educaţia spirituală revine în primul rând părinţilor. De aceea în prima şcoală a omului, care este familia, aceştia sunt primii învăţători şi preoţi ai copilului. Familia este prima şcoală a virtuţilor umane şi sociale, „de care nici o societate nu se poate lipsi”.

B) Pe locul următor în ordinea datoriei de a educa revine întregii societăţii, care prin instrumentele ei de lucru are datoria nu de a crea, dar de a apăra îndatoririle şi drepturile părinţilor şi ale celorlalţi care participă la educaţie.

C) Nu în cele din urmă, dar în mod deosebit îi revine Bisericii, ca viaţa spirituală pe care o conferă prin taina Botezului, s-o dezvolte împreună cu părinţii, pentru ca întreaga viaţă a copilului se fie  pătrunsă de spiritul lui Cristos.

Familia şi copiii  vor fi apăraţi dacă vor dezvolta resursele şi valorile proprii pe care le primesc prin legea naturală şi nu vor fi modificate sau schimbate din motive politice ori ideologice.

Conferința Internațională Științifico – Practică ”Păstrarea integrității familiei – politică prioritară pentru protecția copilului” a fost încheiată cu o declarație finală, iar participanții și-au propus să se întrunească peste un pentru a evalua rezultatele implementării obiectivelor declarației.

Mai jos câteva articole despre conferință în presa scrisă. Alte interviuri la Radio Moldova.

http://pentruea.md/article/valeriu-ghiletchi-de-ziua-internationala-a-familiei-in-ciuda-dificultatilor-vrem-sa-avem-familii-implinite-6026.html

http://newsmoldova.md/12052014/flux-de-stiri/24905.htm

http://pentruea.md/article/valentina-buliga-indeamna-tinerii-sa-fie-atenti-inainte-de-a-forma-o-familie-6018.html

Declarația finală

Familia – acea comuniune de persoane instaurată prin căsătorie între bărbat și femeie, care este, după cum se menționează în Declarația Universală a Drepturilor Omului, “celula naturală și fundamentală a societății”, trebuie să fie în centrul dezvoltării și a binelui comun. Binele familiei trebuie să fie în centrul acțiunilor tuturor actorilor sociali: guvern, Biserică, societate civilă. Nerespectarea acestor adevăruri de bază și realități sociale, științifice și morale, este o trădare a “celor mai nobile idealuri ale Națiunilor Unite”. Familia este una dintre cele mai mari valori care a fost încredințată oamenilor de către Dumnezeu.

Astăzi familiile trăiesc într-un context dominat de o mentalitate individualistă şi secularizantă, care minimalizează rolul primordial al familiei şi îl subordonează intereselor efemere şi materialiste ale omului şi societății. Nu putem rămâne pasivi în faţă atâtor încercări ce se abat asupra familiei, adevăratul tezaur pentru societatea noastră tradițională.

Ne îngrijorează veștile din toate părțile şi suferințele ce se abat peste familie: fragilitatea cuplurilor, îndeosebi a celor care emigrează în străinătate, separarea temporară sau mai îndelungată a soților în căutare de lucru și suferința copiilor ce rămân fără căldura și dragostea părintească, dezechilibrul economic şi financiar care macină şi distruge coeziunea şi unitatea, precum şi climatul familial pentru separările determinate de lipsuri şi condiții mizere de trai; și pe de asupra acestora, practica răspândită a avortului, violența, toate acestea împingând familia spre limitele extreme ale supraviețuirii. Eutanasia persoanelor în vârstă și a copiilor, precum și cazurile multiple de suicid, migrația în masă a membrilor familiei, abandonul vârstnicilor și a copiilor, rata înaltă a divorțurilor sunt  dovada practică a culturii eliminării.

Ne aflăm într-o situație în care politicile familiale sunt fie neglijate, fie ineficiente sau inaccesibile. Dacă să privim doar la nivelul ridicat al șomajului în rândurile tinerilor și imensa sărăcie a bătrânilor, vedem teribila criză de inteligență și responsabilitate socială, precum și de politici ineficiente cu care ne confruntăm.

“O societate nu poate pretinde că apără copiii cu dreptate sau că protejează interesele lor, în cazul în care legile sale nu protejează drepturile lor și nu respectă responsabilitatea părinților pentru bunăstarea lor”. Astăzi, drepturile și responsabilitățile părinților, acoperite în mare parte de declarații și convenții internaționale, sunt în mod sistematic încălcate. Părinții sunt lăsat singuri, în fața copiilor lor care pierd sensul și percepția de sine și a realității. Educaţia sexuală, drept şi datorie fundamentală a părinţilor, trebuie să se realizeze întotdeauna sub conducerea lor plină de grijă, fie în sânul familiei, fie în centrele de educaţie alese şi controlate de ei. Datorită legăturilor strânse care sunt între dimensiunea sexuală a persoanei şi valorile ei etice, datoria de educatori a părinţilor trebuie să-i conducă pe copii la cunoaşterea şi respectarea normelor morale ca garanţie necesară şi preţioasă pentru o creştere personală responsabilă în sexualitatea umană.

Consolidarea parteneriatului public-privat bazat pe implicarea organizaţiilor statale, neguvernamentale, mass media, private și a instituțiilor religioase în acordarea serviciilor respective este unul din mecanismele reale de asigurare şi sporire a protecției familiei și membrilor acesteia în Republica Moldova.

Aceste obiective pot fi realizate prin:

- Recunoașterea rolului și importantei familiei ca instituție ce premerge statutul.
- Promovarea binelui familiei în centrul tuturor acțiunilor și politicilor.
- Recunoașterea familiei ca partener de baza in integrarea sociala a membrilor vulnerabili a societății, promovând politici sociale, care să aibă ca obiectiv principal însăși familia, ajutând-o, atât -în educarea copiilor, precum și în îngrijirea bătrânilor, evitând îndepărtarea acestora de nucleul familial și întărind relațiile dintre generații.
- Construirea coeziunii sociale între actorii guvernamentali, a instituțiile religioase, ONG-lor, mass media și mediului privat în promovarea valorilor familiei și crearea de sinergii și parteneriate -sociale în susținerea acesteia.
- Protejarea membrilor vulnerabili a familiei și a societății prin programe juste și politici coerente și prin susținerea programelor adresate familiilor, bazate pe managementul de caz, fără a crea dependență de servicii.
- Garantarea apartamentelor sociale pentru familiile în criză.
- Copiii trebuie priviți nu ca o povară, ci ca purtători de speranță și promisiuni pentru viitor.
- Organizarea de servicii de consiliere pentru familii, pregătire a tinerilor pentru întemeierea familiilor si promovarea școlii părinților, ca instrument de întărire a institutului familiei.
- Programele educaționale trebuie construite atât pe cerințele actuale ale pieții muncii cat si pe principiile moralei, astfel încât educația sa devină un instrument de ieșire din criză și sărăcie.
- Promovarea culturii vieții, a integrității și inviolabilității vieții umane, indiferent de vârstă, sex sau etnie.
- Contractarea de către stat a serviciilor sociale adresate familiilor prestate de instituțiile religioase și ONG-uri.
- Mediatizarea fidelă și corespunzătoare a evenimentelor și politicilor ce țin de familii și membrii acestora.

Participanţii Conferinţei ”Păstrarea integrității familiei – politică prioritară pentru protecția copilului”apreciază pozitiv şi susţin iniţiativele de implicare a organizaţiilor guvernamentale, a instituțiilor religioase, ONG-lor, mass media mediului privat și mediului academic în acordarea serviciilor de susținere a familiei și membrilor acesteia și solicită organelor publice responsabile de elaborarea politicilor de sănătate, educaționale şi sociale, factorilor de decizie şi tuturor partenerilor publici susţinere şi suport multilateral în implementarea şi mediatizarea lor la nivel naţional.

sursa: caritas.md 

Chişinău, 15 mai, 2014