Burse

Programul de Burse Stefan Banach

Ambasada Republicii Polone la Chișinău informează, că Agenția Națională pentru Schimb Academic din Polonia a anunțat concursul de selectare pentru Programul de Burse Stefan Banach - anul academic 2021/2022.

Bursa Parlamentară Internaţională a Bundestag-ului German pentru anul 2022

Bundestagul German invită şi în anul 2022, pentru o perioadă de cinci luni, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova, la Berlin, pentru ca activând în cadrul biroului unui deputat german să cunoască sistemul parlamentar german, procesele decizionale precum și să acumuleze experiență practică privind activitatea parlamentară. În afară de aceasta în cadrul acestui program important bursierii pot frecventa în mod gratuit prelegeri la universitățile din Berlin.

The Fulbright Faculty Development Program

The Embassy of the United States of America in Moldova is pleased to announce the Fulbright Faculty Development Program competition for the 2022-2023 academic year. Application Deadline: June 1, 2021 Prospective Fulbright participants should be aware that public health conditions, availability of consular services and travel, as well as U.S. institutional operating status and policies may affect their ability to travel to the U.S. and participate in academic programs.

The Fulbright Foreign Student Program

The Embassy of the United States of America in Moldova is pleased to announce the Fulbright Foreign Student Program competition for the 2022-2023 academic year. Application Deadline: June 1, 2021 Prospective Fulbright participants should be aware that public health conditions, availability of consular services and travel, as well as U.S. institutional operating status and policies may affect their ability to travel to the U.S. and participate in academic programs.

Consiliul Indian pentru Relații Culturale oferă o bursă în India

Consiliul Indian pentru Relații Culturale (ICCR) aparținând Guvernului Indiei, oferă o bursă pentru anul universitar 2021-2022 pentru studenții din Moldova. Bursa este oferită pentru cursuri universitare / postuniversitare din diferite discipline, cu excepția cursurilor medicale / paramedicale ( Asistență Medicală / Fizioterapie / Anestezie) etc. Costul întreg al taxelor de școlarizare este plătit de ICCR.

Burse de cercetare în Austria

Universitatea din Graz, Austria lansează un apel de burse de cercetare / de perfectare a tezei pe termen scurt (maxim 4 luni) în cadrul programului Go Styria, pentru masteranzi, doctoranzi şi postdoctoranzi.

Orizont Europa: dezvoltarea inovării și cercetării în UE

Orizont Europa constituie viitorul program-cadru pentru cercetare și inovare (C&I) al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027.