Skip to main content

Denumirea proiectului: INTEGRAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR DUAL ÎN MOLDOVA ȘI UCRAINA

Acronimul proiectului: COOPERA

Codul proiectului: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

Termen executare:   15 ianuarie 2021 – 14 ianuarie 2024

Buget: 967.200,00 Euro

Coordonator: Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM)

http://coopera-project.ase.md/

https://www.facebook.com/coopera.project.Moldova

Rezumatul proiectului COOPERA

Mediul social și rata de șomaj mărită în rândul tinerilor care actualmente afectează Europa au direcționat politica europeană spre favorizarea educației care are ca scop promovarea angajabilității tinerilor. Criza și efectul acesteia asupra ratelor ridicate ale șomajului, în special în rândul tinerilor, au determinat unele țări să acorde o importanță deosebită educației duale la toate nivelurile educaționale și să accelereze politicile și reformele pentru dezvoltarea acestui sistem de educație.

Caracteristica cheie a învățământului superior dual (ISD), cooperativ și integrat în muncă, este combinația unică dintre teorie și practică. Curriculumul universitar combină învățământul superior și instruirea la locul de muncă la numeroase companii partenere, cu scopul de a oferi atât abilități academice, cât și expertiză profesională. În această privință, conținutul academic transmis în auditoriu este completat cu experiența la locul de muncă, astfel încât situațiile din viața reală testează imediat eficacitatea teoriei și invers.

OBIECTIV GENERAL

Scopul proiectului constă în integrarea învățământului superior dual (ISD) în țările partenere, în general, și îmbunătățirea angajabilității și dezvoltării individuale, creșterea compatibilității și continuității între necesitățile mediului profesional și formarea inițială a studenților, precum și obținerea unei măriri a eficienței economice și integrării sociale, în special.

OBIECTIVE SPECIFICE

OB1: Identificarea nevoilor și cerințelor specifice ale companiilor din diferite sectoare industriale și întreprinderi pentru ISD și identificarea companiilor care doresc să participe la implementările pilot ale ISD în timpul proiectului;

OB2: Dezvoltarea unui DHEM flexibil și generic care să susțină diferitele cerințe și interese ale angajatorilor, instituțiilor de învățământ superior și ale studenților din diferite sectoare industriale și de afaceri și să ofere recomandări instituțiilor de învățământ superior pentru implementarea ISD;

OB3: să testeze modelele ISD specifice generate din DHEM dezvoltat generic, realizând implementările pilot pe parcursul proiectului și să analizeze rezultatele obținute;

OB4: Să propună modificări ale legislației / reglementărilor pentru adaptarea ISD în țările partenere.